• EN
 • Logg inn
 • Avfallshåndtering for verdensmarkedet

  Delitek kan tilby en totalpakke med avfallshåndteringssystemer. Her er en presse som er installert hos en kunde offshore. Delitek
  Delitek kan tilby en totalpakke med avfallshåndteringssystemer. Her er en presse som er installert hos en kunde offshore.Delitek

  Delitek er en av verdens ledende produsenter av avfallshåndteringssystemer til skip og offshoreinstallasjoner i maritim sektor. 80 prosent av produksjonen eksporteres.

  Maritim avfallshåndtering er utfordrende. Avfall tar mye plass, og plass er mangelvare om bord på skip og andre innretninger til havs. Delitek har funnet en løsning på dette. De produserer blant annet høykvalitets maskiner som glassknusere, shreddere, komprimatorer og oljefilterpresse som kan redusere avfallets volum med opptil 90 prosent! Dette gir store kostnadsreduksjoner for kundene.

  Bedriften har også flere matavfallssystemer og kan tilby en totalpakke som harmonerer med det internasjonale regelverket for avfallshåndtering i maritim sektor. Dette regelverket har blitt stadig strengere de senere årene for å redusere forsøpling av havene.

  Utvikling og ekspansjon

  Fra Innovasjon Norge har Delitek fått finansiering gjennom miljøteknologiordningen og regionale distriktsmidler. Pengene har gått til produktutvikling, merkevare- og designutvikling, og moderne lokaler. Bedriftene har også mottatt rådgivning fra flere av våre markedsrådgivere på utekontorene.

  - Innovasjon Norges medvirkning har hatt avgjørende betydning for bedriftens utvikling og ekspansjon, sier daglig leder i Delitek, Asbjørn Larsen.

  Stort markedspotensial

  Bedriften har i dag tolv ansatte, og i 2017 var omsetningen vel 20 millioner kroner. 80 prosent av produktene selges på det internasjonale markedet, via et globalt nettverk av agenter, og markedssegmentene er fiskeri, offshore, marinefartøyer og cruise.

  Etter nedgang i etterspørselen fra offshore, har Delitek økt fokuset mot blant annet cruise- og passasjerbåtmarkedet, fiskeflåten og den internasjonale handelsflåten. Bedriften har igjen oppnådd kontrakt på levering til de nye Hurtigrutene, Havila Kystruten som er under bygging, flere passasjerbåter og nye fiskefartøy.