• EN
 • Logg inn
 • Teknologiverktøy for mer miljøvennlige offshorefartøy

  Nytt teknologisk verktøy skal bidra til å redusere utslipp fra offshorefartøy. DOF Management
  Nytt teknologisk verktøy skal bidra til å redusere utslipp fra offshorefartøy.DOF Management

  To norske selskaper samarbeider om å utvikle et høyteknologisk verktøy for å redusere klimagassutslipp fra offshoreskip og bidra til mer bærekraftig sokkeloperasjon.

  – Verden er i dag i et grønt skifte, og i den forbindelse må fartøy og operasjoner gjøres smartere for å redusere utslipp og bli mer bærekraftig. Ved å bruke ny teknologi som IoT, Smart Sensors og maskinlæring i tett samarbeid med operatør og forskningsinstitusjoner, håper vi å kunne skape teknologi for en bærekraftig framtid, sier Bjørn Hågensen, Product Manager i Kongsberg Maritime.

  Selskapet jobber sammen med offshoreoperatøren DOF Management for å gjøre fartøy mer bærekraftige i drift. De norske aktørene, som begge har internasjonale forgreininger, utvikler et innovativt og intelligent beslutningsstøttesystem som skal veilede mannskapet ombord til å ta bedre og mer miljøvennlige beslutninger.

  Omfattende miljøteknologiprosjekt

  Hensikten med det høyteknologiske Decision Support System-verktøyet (DSS) er å redusere klimagassutslipp fra skipene og samtidig effektivisere økonomien, driften og vedlikeholdet av disse. Teknologien skal etter en testperiode rulles ut i begynnelsen av 2021.

  – Dette er et omfattende miljøteknologiprosjekt med stort potensial innenfor maritim sektor, som på sikt vil kunne bidra til å revolusjonere offshoredrift både på norsk sokkel og internasjonalt, sier Guri Bjønnes Hotvedt, avdelingsleder for Innovasjon Norge Vestfold og Telemark.

  Vil revolusjonere offshoredrift

  Lars Christian Larsen, senior prosjektleder i DOF Management, forteller at det nye veiledningsverktøyet kan redusere drivstofforbruket betraktelig.

  – Prosjektet vårt kan redusere drivstoff med mellom ti og tretti prosent avhengig av fartøyets status, sier Larsen og forteller videre:

   Det er en stor fordel å kunne bruke de eksisterende fartøyene fremfor å bygge nye båter. Å bygge nytt er veldig ressurskrevende, så ved å bruke eksisterende flåte blir det en mer miljøvennlig prosess, og vi kan minimere forbruket vårt. 

  Styrker Norge som innovativ offshoreaktør

  Det ligger et stort potensial i energibesparelse på offshorefartøy i norsk sokkelvirksomhet.

  Systemene som benyttes i dag mangler funksjoner som er nødvendige for å optimalisere operasjonen av offshorefartøyene, som kjennetegnes av komplekse maskinerisystemer og energikrevende utstyr som kraner, vinsjer, leggetårn, kjøling og ventilasjon.

  Det nye DSS-verktøyet skal, basert på gjenkjennelse av driftsoperasjoner for hvert enkelt fartøy og avanserte algoritmer, gi praktisk veiledning om optimal drift. Ved å hente inn data for kartlegging av den totale operasjonsprofilen og energiforbruk for alle maskinerikomponenter og utstyr ombord, kan man identifisere potensialet for reduksjon av drivstofforbruk og utslipp.