• EN
 • Logg inn
 • Sikrer lønnsom vannkraftenergi over hele verden

  Løpehjulet Monsoon Runner har en levetid som er to til fem ganger lengre enn et tradisjonelt løpehjul. Monsoon Runner ble levert fra DynaVec til Colbun i Chile i 2016. DynaVec
  Løpehjulet Monsoon Runner har en levetid som er to til fem ganger lengre enn et tradisjonelt løpehjul. Monsoon Runner ble levert fra DynaVec til Colbun i Chile i 2016.DynaVec

  Ved hjelp av slitesterke turbiner ønsker DynaVec at grønn energi fra vannkraft blir en naturlig løsning i fremtiden – også i områder der det til nå ikke har vært økonomisk lønnsomt.

  Sentral-Asia og Sør-Amerika er eksempler på områder hvor vannkraft ofte blir en kostbar og mindre effektiv energikilde. Monsunregnet tar med seg en mengde sandpartikler som til sammen ødelegger tubinene.

  Tåler en støyt

  Bedriften DynaVec fra Trondheim har spesialisert seg på å skape løpehjul som tåler store mengder sandholdig vann.

  – Teknologien vår sørger for betydelig reduksjon i ødeleggelse på turbinene, noe som bidrar til at kraftstasjoner unngår effekttap, får mindre nedetid og økt energiproduksjon. I tillegg reduserer den behovet for vedlikehold, og gjør kraftstasjonene mer konkurransedyktige i et livssyklusperspektiv, sier Gunnar Gran, daglig leder i DynaVec.

  Han sier vannkraft ofte blir nedprioritert på grunn av store økonomiske tap.

  – Det er uheldig for miljøet at beslutningstakere frem til nå har vært tilbakeholdne med å investere i anlegg for grønn energi i sanderosjonsutsatte områder. Vår teknologi vil bidra til mer produksjon og gi økt konkurransekraft til grønn energi.

  Delfinansiering fra Innovasjon Norge

  Den daglige lederen understreker at støtten fra Innovasjon Norge har vært uvurderlig for både utviklingen av løsningene og i kommersialiseringen. Siden 2011 har Innovasjon Norge delfinansiert to forskjellige DynaVec-prosjekter med totalt rundt 4,7 millioner norske kroner.

  – Uten støtten fra Innovasjon Norge er det usikkert om teknologien noen gang ville nådd internasjonale markeder og blitt verifisert og anerkjent, sier Gran.

  DynaVec startet i 2007 som en spin-off bedrift fra SINTEF og NTNU. I dag er de seks mann som designer, produserer og installerer løpehjul for Francis- og Pelton-turbiner for kunder over hele verden.

  Vil gjøre grønn energi lønnsom

  Mer detaljert går løsningen ut på å herde skovlene på løpehjulene med et keramisk belegg før de settes sammen, og gjøre det enkelt å bytte ut enkeltskovler ved skader.

  DynaVec-teamet er overbeviste om at teknologien deres blir en del av en grønnere energiframtid - også i utviklingsland. Områdene der teknologien deres har klare konkurransefortrinn, er ifølge Gran også steder som har betydelig etterspørsel etter energi.

  – India har 15-20 prosent mangel på energi gjennom året, spesielt om sommeren. Å bygge ut vannkraft er veldig energieffektivt for å oppnå en miljøvennlig og varig økonomisk vekst i utviklingsland.