• EN
 • Logg inn
 • Ny boreløsning gjør oljebransjen grønnere

  F.v. Bjørn Berglind, Head of Manufacturing og Karl Ronny Klungtvedt, CEO I European Mud Company. European Mud Company
  F.v. Bjørn Berglind, Head of Manufacturing og Karl Ronny Klungtvedt, CEO I European Mud Company.European Mud Company

  Gründerne i European Mud Company (EMC) så en mulighet i oljemarkedet og satset alt på utvikling av en ny og bedre borevæske.  – Løsningen vår vil spare oljeselskaper for store kostnader og redusere miljørisikoen ved boring betraktelig, sier CEO i selskapet, Karl Ronny Klungtvedt.

  Gründerselskapet fra Sandnes har siden oppstarten i 2015 fokusert på utviklingen av ny borevæsketeknologi i to faser. I første fase har de laget en produktpakke for brønnstabilisering og reduksjon i tap av borevæske (også kalt «Non-Invasive Fluid»), mens de i fase to har kombinert disse spesialproduktene med flere komponenter for å danne en helt ny, vannbasert borevæske.

  Reduserer risiko

  Bruken av oljebaserte borevæsker har økt de siste årene, fordi man borer dypere, lengre og mer avanserte brønner. Produktene til EMC gjenskaper de gode egenskapene til oljebaserte væsker, samtidig som de sparer olje- og gasselskaper for store kostnader forbundet med frakt og rensing av stein og sand som bores opp, kalt borekaks. EMCs produkter reduserer også risikoen for miljøskade og øker sikkerheten, både for natur og mennesker.

  – De to produktfamiliene vi har utviklet sørger for at man mister mindre borevæske, borer raskere og i mange situasjoner kan unngå bruk av oljebasert borevæske og miljøfiendtlige stoffer. Dermed kan borekaksen slippes tilbake ut i sjøen, forklarer Klungtvedt.

  Uvurderlig hjelp fra Innovasjon Norge

  Klungtvedt sier at hjelpen fra Innovasjon Norge har vært essensiell for å få til den risikofordelingen de har trengt for å komme seg opp og fram i oljeindustrien.

  – Det koster å utvikle nye produkter, og i tillegg er dette en bransje der kundene ønsker god faglig dokumentasjon. Kommersialiseringen av produktene er derfor en omfattende prosess som krever store ressurser. Innovasjon Norge har uten tvil vært utrolig viktig for oss her, sier han.  

  Seniorrådgiver i Innovasjon Norge Rogaland, Rune Nærland, er imponert over hva EMC har fått til.

  – Dette er et fremoverlent selskap som har turt å skille seg ut i satsingen sin. Det at de går inn i olje- og gassbransjen med et produkt som har store miljøfordeler er utrolig spennende. Vi gleder oss til å følge med på fortsettelsen, sier Nærland.

  Klare for utlandet

  EMC har rundt 15 ansatte i Norge, Australia og India og retter seg både mot oljeselskaper direkte og mot de som selger tjenester til oljeselskapene. Selskapet har allerede flere kundeavtaler på gang.

  – Akkurat nå er vi i prosess med å signere veldig viktige rammeavtaler med større serviceaktører i Midtøsten. Dersom alt går etter planen vil det bli gjort flere operasjoner i Nordsjøen i 2019 med våre produkter. Ambisjonen er å introdusere hele det vannbaserte systemet i kombinasjon med de andre boreproduktene våre til alle de store globale markedene, avslutter Klungtvedt.