• EN
 • Logg inn
 • Lager digital tvilling på dagen

   Geograf
  Geograf

  I over 20 år leverte det Sandnes-baserte selskapet Geograf analyser av havbunnen til oljeindustrien. Nå har de tatt teknologien fra vann til land, og lager digitale tvillinger av bygg – på dagen.

  Basiskompetansen til selskapet er å prosessere store mengder data, for så å fremstille resultatet i en digital 3D-modell, også kalt en digital tvilling. Teknologien har tatt bygg- og anleggsbransjen med storm, og selskapet regner med å øke omsetningen med 400 prosent i 2019.

  Den digitale tvillingen er en eksakt kopi av det fysiske bygget. Det betyr at all informasjon om bygget, eller den planlagte byggeprosessen, er lett tilgjengelig for eiere, arkitekter, rørleggere og andre involverte.

  Papirløse byggeplasser

  Geograf flyr høyt for å hente informasjon til de digitale tvillingene. Ved hjelp av data fra droner lager de kart over grunnforholdene i bakken.

  – Vi samler inn viktig informasjon som gjør planleggingsfasen i byggeprosjekter mer oversiktlig og effektivt, i tillegg til at kostnader og risiko blir lavere – allerede før første spadetak, sier Per Kverneland, styreleder i Geograf.

  – Ved å sette ting i system i en alltid oppdatert digital modell, unngår du misforståelser, feilberegninger og følgefeil i et byggeprosjekt, forklarer Kverneland.

  Med Geografs teknologi kan bygningsinformasjonsmodelleringen (populært og enklere kalt BIM) digitaliseres og lagres i skyen. Slik kan prosjekter enkelt omprosjekteres uten at nye tegninger og store konsekvensutredninger er nødvendig.

  Digital tvilling på dagen

  Geograf har også funnet måter å ta i bruk teknologien innendørs. Her blir alle synlige flater scannet med millimeterpresisjon fra alle vinkler.

  – Vi kan scanne 10 000 kvadratmeter på én dag. Det er her den virkelige innovasjonen ligger, forteller Kverneland.

  Den virtuelle virkeligheten

  Geograf ser også et stort utviklingspotensial.

  – Vi følger nøye med på det som skjer innen spillteknologien og virtual reality. For eksempel kan et sykehus bruke spillteknologi for å lære opp ansatte. Eller brannvesenet kan simulere øvelser i helt identiske omgivelser som et eksisterende, fysisk bygg har. Mulighetene er mange, sier Kverneland.

  Fra vann til land

  Geograf var frem til 2014 en bedrift som prosesserte seismiske data på vegne av oljeindustrien, men tøffe nedgangstider førte til et omsetningskutt på 70 prosent. I 2016 realiserte de idéen om å bruke droner til å lage kart i forbindelse med byggeprosjekter. I dag representerer de et paradigmeskift hva gjelder kostnader på 3D-data av areal.

  Innovasjon Norge så tidlig det kommersielle potensialet i teknologien og har bidratt med Innovasjonskontraker og Innovasjonslån.

  – Geograf har klart å overføre kunnskapen sin fra olje og gass til onshore. De har bevist at de er en vekstbedrift og de har skapt lokale høykompetanse arbeidsplasser som er bra for norsk verdiskaping. Nå satser vi på at de når ut med produktet også på det internasjonale markedet, sier seniorrådgiver i Innovasjon Norge, John Morthen Storflor.

  Geograf
  Stavanger