• EN
 • Logg inn
 • Styringssystem som reduserer utslippet av klimagasser

  Fullskala GreenCap ECS system, implementert ved NIBIO forsøkssenter på Særheim, Klepp. Annelin Rygg Ersland
  Fullskala GreenCap ECS system, implementert ved NIBIO forsøkssenter på Særheim, Klepp.Annelin Rygg Ersland

  Greencap Solutions har funnet en løsning for å fange CO2 i et lukket veksthus, som gjør det mulig å produsere mer mat med mindre energi og utslipp av klimagasser. Prosjektet er et viktig bidrag for å nå flere av FNs bærekraftsmål.

  For å oppnå optimal vekst innen planteproduksjon i veksthus, er det viktig å ha kontroll på temperatur, fuktighet og CO2-nivå, og potensielle sykdomsangrep som sopp, bakterier og skadedyr. Luftvolumet i et tradisjonelt veksthus bør skiftes ut tre ganger i timen for at luftfuktigheten ikke skal stige for mye og CO2-nivået skal falle for lavt.

  Patentert miljøteknologi

  Greencap Solutions har siden stiftelsen i 2016 utviklet og patentert teknologien Environmental Control System (ECS). Systemet fanger og kontrollerer CO2 nivået i veksthus, styrer temperaturen og kontrollerer luftfuktighet som et lukket system.

  I et tradisjonelt ventilert veksthus tilføres to-tre ganger så mye ren CO2 som plantene egentlig trenger, fordi en stor mengde forsvinner ut gjennom luker sammen med varme og fuktighet. Et veksthus med GreenCap ECS slipper ikke ut noe CO2, men fjerner det fra atmosfæren i stedet. Systemet er også energibesparende og gjør det mulig å gjenvinne vann. Teknologien er utviklet med tanke på å utnytte fornybare energikilder med en høy virkningsgrad.

  Internasjonal drahjelp

  Rådgivning fra Innovasjon Norge førte til at prosjektet ble inndelt i fire faser, noe som har gitt en effektiv gjennomføring og finansiering i flere omganger. Selskapet er nå inne i sluttfasen hvor de verifiserer teknologien og optimaliserer driften av sitt fullskala-pilotanlegg som driftes av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

  - Vi har hatt enorm nytte av Innovasjon Norge. Den økonomiske støtten er en ting, men vel så mye rådgivningen gjennom hele utviklingsprosjektet, og drahjelpen i forbindelse med å rulle ut teknologien internasjonalt. Vi har fått dedikert og profesjonell bistand fra flere av Innovasjon Norges utekontorer, betydelig EU-rådgivning og tilgang til et internasjonalt utstillingsvindu gjennom The Explorer, sier Jarle Skjæveland, daglig leder i Greencap Solutions.

  Vekstmuligheter globalt

  Teknologien for kommersielle veksthus har et globalt nedslagsfelt, fordi den er med på å løse utfordringene relatert til matproduksjon. ECS er viktig på veien mot lukkede veksthussystemer som kan produsere bærekraftige bioressurser året rundt. Videre vil systemet kunne føre til mer effektiv veksthusdrift i områder preget av vannmangel, spesielt områder rundt Midt-Østen og på det afrikanske kontinentet.

  - Vi arbeider aktivt med markedet i Midt-Østen, hvor vi har interesse fra alle land i regionen. De har et sterkt ønske om å produsere egen mat og redusere importbehovet som i dag er inntil 85 prosent av grønnsaksforbruket. Elles er Canada og USA, og Kina og India land som har store produksjonsareal i veksthus.