• EN
 • Logg inn
 • System for bevissikring styrker tysk politiarbeid

   Indico Systems
  Indico Systems

  Indico Systems leverer digitale bevissikringsløsninger til politi og rettsvesen. Den sikre og brukervennlige løsningen brukes blant annet av tysk politi.

  Teknologien installeres på datamaskiner og mobiltelefoner for å gi gode opptak av avhør. Den er utviklet i samarbeid med politiet, og skal være en solid måte å lagre og administrere opptak og digitale bevis på.

  Egnet for ulike avhørsrom

  Dette er et system som også egner seg når det ikke er mulig å gjennomføre avhør på politistasjonen eller i rettssalen. I en del saker er det enklere å foreta avhør og samtaler i et eget rom. Det kan være når barn og ungdommer er involvert, eller i forbindelse med voldelige og seksuelle overgrep.

  Systemet åpner for å koble til kolleger, påtalemyndigheter, forsvarsadvokater og jurymedlemmer, som kan samarbeide med avhøreren på avhørerens premisser. Løsningen blir for eksempel brukt av domstoler, tollvesen, helsevesen, politi og forsvar.

  Hjelp fra Innovasjon Norge i Tyskland

  Etter positive tilbakemeldinger fra flere land i Europa og Amerika, planla Indico Systems å presentere produktene sine i form av et roadshow i Tyskland, Finland og Sverige. Selskapet hadde tidligere fått markedsavklaringstilskudd av Innovasjon Norge og ønsket nå å samarbeide med kontoret i Tyskland for å vite mer om det internasjonale markedet.

  Sammen la de en plan for roadshowet gjennom Tyskland som skulle vise frem løsningen for flest mulige politistasjoner og tingretter. Innovasjon Norges utekontor ordnet møter, hjalp til med oversettelse og deltok i møtene. Selskapet fikk mye oppmerksomhet, og politistyrker i Flensburg, Kiel, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Nürnberg og andre områder i Bayern bruker systemet deres i dag.

  - Innovasjon Norge hjelper oss med å forstå lovverket og markedet i ulike land, og kan gi oss informasjon som er helt avgjørende når vi skal vurdere vår satsing internasjonalt, sier Stig Knutsen, administrerende direktør i Indico.

  Nytt EU-direktiv fra 2020

  Indico fortsetter å vokse i Tyskland og har nå en tysktalende ansatt i landet. Selskapet jobber nå med å signere en partner, slik at serviceavtalene med kunder i Tyskland kan følges opp på en mer praktisk og rask måte.

  Teknologien deres blir enda mer relevant med det nye EU-direktivet som iverksettes fra og med 2020. Det gjelder saksbehandling for barn som er mistenkte eller siktede i straffesak, og går ut på at alle medlemsland må gjøre opptak av avhørene. Direktivet skal sikre at personer under 18 år er i stand til å forstå og følge saksgangen, slik at de får en rettferdig rettssak.