• EN
 • Logg inn
 • Utvikler nytt kontrollsystem for dronetrafikk

  Asker-bedriften har levert kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkningsløsninger til luftfart i over 120 land. Indra
  Asker-bedriften har levert kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkningsløsninger til luftfart i over 120 land.Indra

  I dag finnes det ikke noe samkjørt system for dronetrafikk. Det har fått teknologibedriften Indra til å utvikle en innovativ løsning som skal gjøre det trygt å bruke drone i luftrommet.

  Det har vært stor vekst i antall droner, og antallet forventes å øke kraftig de neste årene. PwC anslår at ubemannet luftfart vil tyvedoble seg i Europa innen 2030 – et estimat som tilsvarer nesten 750 000 droner. Dette skaper utfordringer knyttet til kontroll, sikkerhet og støy, spesielt i urbane strøk.

  ­– Droner brukes blant annet til fotografering av eiendommer og kraftlinjer, samt til transport av gods. For å beskytte befolkningens privatliv og unngå kollisjoner, trenger vi å gjøre det ukontrollerte luftrommet kontrollert, sier Ingolv Bru, forretningsutvikler i Indra.

  Navigerer via app

  Løsningen til Indra er et trafikkontrollsystem for alle typer ubemannet lufttrafikk. Ved hjelp av en app og en nettside kan både privatpersoner, myndigheter og kommersielle droneoperatører trygt sende ut sine fartøy.

  – Relevante brukere vil få informasjon om alle bevegelser i luftrommet. De får vite hvem som flyr, og hva som er formålet og tidspunktet for flyvningen. Vi er også i gang med å utarbeide et «veinett» for hvor fartøyene kan fly i urbane områder. Da kan droner og bemannet luftfart fly side om side på en trygg måte, samtidig som det blir tatt hensyn til menneskene som lever i byene, forteller Bru.

  Innovasjon Norge essensiell bidragsyter

  Systemet forventes å være klart til bruk i 2020, og allerede har mange potensielle teknologipartnere meldt sin interesse, både i nye og eksisterende marked. Bru understreker at rådgivningen og finansieringen fra Innovasjon Norge har vært essensiell i prosessen.

  – Innovasjon Norge har vært aktivt med i utviklingen av prosjektet og støttet oss med eksportrådgivning, tilskudd fra Miljøteknologiordningen og rådgivning i forbindelse med vår internasjonale satsing. Dette har vært helt avgjørende for den raske fremgangen i prosjektet, sier han.

  Håkon Nyhus i Innovasjon Norge, forteller at de har stor tro på det nye kontrollsystemet.

  – Dersom dronetransport skal bli et reelt alternativ til andre transportmuligheter krever det komplekse systemer. Indras erfaring gjør dem godt rustet til å sikre at Norge tar en posisjon på dette området.

  Stort verdiskapingspotensial

  Asker-bedriften har levert kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkningsløsninger til luftfart i over 120 land. Med et mannskap på nærmere 200 høyt kompetente ansatte, en årlig omsetning på rundt 615 millioner og over 100 års erfaring i bransjen, er de godt skodd i et konkurranseutsatt marked.

  – Det er få som kan måle seg med vår ekspertise på området. Vi ligger over ti år foran andre aktører som har sett på tilsvarende systemer i europeisk sammenheng, forteller Bru.

  Løsningen vil også kunne gi store miljøfordeler og effektivisere transport.

  – Det er sannsynlig at mye av godset som kjøres med bil i dag, vil bli fraktet med droner i fremtiden. Ved bruk av systemet vi utvikler vil det for eksempel være mulig for droner å frakte reservedeler til verksted og medisinske leveranser til sykehjem. Slik kommer varene raskere frem, samtidig som vi reduserer belastningen på vei, infrastruktur og miljø, forklarer Bru.