Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Norsk renseteknologi skal ruste skip for fremtiden

  Daglig leder i InnSep, Sondre Klæboe Jacobsen, simulerer bedriftens banebrytende eksosrenseteknologi.   InnSep
  Daglig leder i InnSep, Sondre Klæboe Jacobsen, simulerer bedriftens banebrytende eksosrenseteknologi.  InnSep

  InnSep har utviklet en ny eksosrenseteknologi som kan spare skipsindustrien for store mengder skadelig utslipp.

  I tillegg til å senke utslippene av karbondioksid (CO2), samt de klimafiendtlige stoffene nitrogenoksid (NOx) og svoveloksid (SOx), er systemet inntil 75 prosent mindre enn de eksisterende løsningene på markedet. Det gir mer plass til last og økt effektivitet.

  Må konvertere til mer klimavennlige løsninger

  I dag er det rundt 70 000 skip over hele verden som tilsammen bruker 370 millioner tonn med drivstoffolje hvert år. International Maritime Organization har bestemt at eksosgassene fra skipene må reduseres fra 3,5 prosent til 0,5 prosent innen 2020, mens i Nordsjøen er grensen satt ned til knappe 0,1 prosent. Dette skaper problemer for mange av skipene, ettersom de ikke kan bruke andre drivstoffkilder og i stedet må installere systemer som renser eksosen.

  Eksosrensesystemene fungerer ved at eksosen føres inn et kammer hvor det dusjes med saltvann. Mens vannet blandes med eksosen, fanges SOx- og NOx-partiklene i vannpartiklene. Deretter føres eksosen gjennom separatorer, såkalte «scrubbere», som tar ut de forurensede vannpartiklene og lar den «rene» eksosen slippe ut.

  – Dagens scrubbere er sveiset fast og står stille, mens vi har utviklet en modell som roterer. Det gjør at den er mye bedre på å fange vanndråpene uten at den forhindrer eksosen i å slippe ut, noe som er nødvendig for at motoren skal fungere. I tillegg er den betydelig mindre i størrelse, forklarer daglig leder i InnSep, Sondre Klæboe Jacobsen.

  En milliard kroner i potensiell markedsverdi

  Trondheims-bedriften har jobbet med utviklingen av prinsippene bak prototypen siden 2011, i tett samarbeid med NTNU hvor oppfinnelsen hadde sitt utspring. Og med 920 000 kroner i midler fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning, begynner endelig den første markedsklare løsningen å ta form.

  – Vi har kommet i mål med en prototype som dekker kundens behov, men vi er langt fra ferdig. Nå skal vi jobbe med å øke virkningsgraden slik at den kan brukes på andre typer skipsmotorer, samt utvikle den til å også fange sotpartikler, sier han, og legger til:

  – Sotpartikler er det ingen som har løsninger på i dag, og vi planlegger allerede et nytt FoU-prosjekt på dette.

  Løsningen som nå er markedsklar når kun en liten andel av markedet, men på sikt har InnSep ambisjoner om å få alle tungoljedrevne skip på kundelisten. Jacobsen anslår da at markedsverdien kan bli på opptil én milliard kroner i året.

  Miljøteknologiordningen gir konkurransefortrinn

  I dag er det kun Jacobsen som er fast ansatt og som tar ut lønn. I tillegg sitter det fire personer i ledergruppen som arbeider aktivt for å gjøre bedriften lønnsom, uten å ta betalt.

  – Uten Innovasjon Norge kunne vi ikke fokusert på utviklingen av teknologien og jeg kunne ikke tatt ut lønn, noe som har vært helt nødvendig for fremdriften til prosjektet. Da hadde vi måttet utsette prosessen og gitt konkurrentene våre mulighet til å ta markedet fra oss, sier Klæboe Jacobsen. 

  InnSep
  Trondheim