• EN
 • Logg inn
 • Hjelper innvandrerkvinner til å få seg jobb

  Søm og redesign er et eksempel på et tjenesteområde som kvinnene kan prøve seg innenfor.   Moving Mamas
  Søm og redesign er et eksempel på et tjenesteområde som kvinnene kan prøve seg innenfor.  Moving Mamas

  Mange innvandrerkvinner blir stående utenfor arbeidslivet. Moving Mamas bruker entreprenørskap som metode for å skape nye muligheter.

  Moving Mamas er en sosial entreprenør som skaper muligheter for og med innvandrerkvinner. Selskapet tilbyr et program som kvinnene, kalt Mamas, kan delta i for å få trening i arbeidslivet generelt og konkrete ferdigheter spesielt.

  Sosial verdi og kundeverdi

  - Vi trenger å prøve ut flere metoder for å inkludere mennesker som står utenfor arbeidsmarkedet. Nye løsninger og tjenestetilbud kan ikke bare vedtas, de må faktisk prøves ut som et hvilket som helst annet entreprenørskap, sier gründer av Moving Mamas, Kirstine Holst Jansen.

  Selskapet skaper sosial verdi gjennom å utvikle mennesker, og kundeverdi gjennom å tilby produkter og tjenester. De retter seg både mot det private og offentlige markedet.

  Tilbys i flere kommuner

  Gjennom programmet Moving Mamas Academy tilbyr selskapet et supplement til offentlig sektors norskopplæring. Kvinnene i programmet øver på norsk språk, bruker ressursene sine og knytter nettverk med leverandører, kunder og samarbeidspartnere.  De får prøve seg innenfor tjenesteområdene, som kan være søm og drift av spiserom hos kunder. De lager også redesignprodukter av overskuddsmateriell fra samarbeidspartnere.

  - Det viktigste vi gjør er å skape jobb og inntekt for kvinnene, og at programmet tilbys i stadig flere bydeler og kommuner. Vi tar fortløpende inn nye Mamas i programmet og utvikler tjenesteområder i samarbeid med lokale samarbeidspartnere, sier Holst Jansen.

  Gründere i vekst

  Selskapet har mottatt tilskudd til markedsavklaring og tilskudd til kommersialisering fra Innovasjon Norge.

  - Jeg opplever at Innovasjon Norges kompetanse og verktøykasse er svært relevant, og at tjenestene også blir brukt av gründere med mål om dobbel eller trippel bunnlinje. For meg var tilskuddet i tidligfase av uvurderlig verdi. At vi hadde kommet gjennom nåløyet hos Innovasjon Norge, viste seg også være et kvalitetsstempel, noe andre samarbeidspartnere var veldig opptatt av, forteller Holst Jansen.

  I 2019 ble Moving Mamas nominert til Årets Sosiale Entreprenør. Prisen tildeles et selskap med innovative og gode løsninger på sosiale utfordringer. Vinneren er en sosial entreprenør som har et særskilt stort potensial til å løse sosiale utfordringer i samfunnet.