• EN
 • Logg inn
 • Har utviklet utslippsfrie anleggsmaskiner

  Den første Zeron-maskinen som ble levert til en byggeplass mai 2019. Nasta
  Den første Zeron-maskinen som ble levert til en byggeplass mai 2019.Nasta

  Innovasjon Norge og finansieringstilbudet PILOT-E fikk Nasta til å se mulighetene som lå i å utvikle utslippsfrie anleggsmaskiner. I 2019 kan de levere elektriske anleggsmaskiner som vekker internasjonal oppsikt.

  Nasta importerer, selger og utfører service på anleggsmaskiner. Spesialproduksjonsavdelingen deres, som tilpasser maskiner til kundenes ønsker, hadde kvalifikasjonene til å ta fatt på utviklingsoppgaven, men likevel er ombyggingen til utslippsfri teknologi krevende.

  Akseptabel risiko

  Gjennom gode råd, kontakter og økonomisk støtte ble risikoen ved å introdusere ny teknologi akseptabel. Fra Innovasjon Norge har de fått rådgivning, 5 millioner kroner i miljøteknologitilskudd og finansiering gjennom PILOT-E, som er en ordning etablert av Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge.

  - Elektrifisering av anleggsmaskiner har vært mye vanskeligere enn vi hadde forestilt oss. Teknologien er ukjent for anleggsbransjen, og det finnes ikke leverandører med ferdige løsninger. Vi er et godt stykke utenfor komfortsonen både teknisk og økonomisk. PILOT-E og Innovasjon Norge har hjulpet Nasta med gode råd og midler for å holde prosjektet flytende i tunge perioder, forteller HMS-ansvarlig i Nasta, Nils-Olav Haukaas.

  Resultatet av samarbeidet gjør at Nasta allerede i 2019 kan levere elektriske anleggsmaskiner til norske kunder – bygget i Norge.  Det vekker oppsikt både i Norge og internasjonalt. Maskinene er for kunder i bransjer som bygg, tunnel, pukkverk og grus, gruver, park og hage, skipstransport, gjenvinning, og skogsdrift.

  Forretningsmulighet for Norge

  For at Norge skal kunne oppfylle forpliktelsene som ligger i internasjonale avtaler om reduksjon av klimagassutslipp, vil norske byggefirma og oppdragsgivere i økende grad kreve utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

  - Derfor hadde vi dette som tema i vår Pilot-E utlysning i 2017. Nasta prosjekt var akkurat et slikt prosjekt vi håpet på. Utvikling og bygging av utslippsfrie anleggsmaskiner er en stor forretningsmulighet for Norge. Vi er ledede i verden innen utvikling og implementering av utslippsfrie løsninger, sier Tor Mühlbradt, ansvarlig for Pilot-E i Innovasjon Norge.

  Flere utslippsfrie løsninger

  Nasta har sammen med Hitachi, deres viktigste produktleverandør, etablert et eget selskap for å videreutvikle elektriske anleggsmaskiner. Konkurrentene har reagert med egen satsing på utslippsfrie løsninger.

  - Konkurranse er bra for å redusere utslippet av klimagasser, for å redusere lokal luftforurensing og ikke minst for oss i Nasta selv. Det er lettere å holde fokus når noen puster deg i nakken, sier Haukaas.