• EN
 • Logg inn
 • Løsning for morgendagens velferdssamfunn

  Nybys digitale løsning kobler de som trenger hjelp med de som ønsker å hjelpe Anne Valeur
  Nybys digitale løsning kobler de som trenger hjelp med de som ønsker å hjelpeAnne Valeur

  Nyby er en digital plattform for omsorgstjenester. Mennesker som trenger hverandre kobles sammen, og hovedmålet er å skape et varmere samfunn.

  - Folk blir eldre og stadig flere faller utenfor samfunnet. Presset på helsevesenet øker, men det er mange ledige hender der ute. Utfordringen er ofte å komme i kontakt med hverandre. Med Nyby kan kommuner og organisasjoner enklere mobilisere nye ressurser til viktige oppgaver ved å koble behovene og personene, sier Fredrik Gulowsen, daglig leder og gründer av Nyby.

  Løsningen leveres som en programvare, hvor brukerne kobles til hverandre gjennom en app. Kommunene eller organisasjonene styrer selv hvem som skal kunne spørre om hjelp, og hvem som kan bidra.

  Tjenester fra Innovasjon Norge

  I begynnelsen testet Gulowsen og medgründer Kristina Tuhus ideen på et utvalg kommuner, for å se om det var betalingsvilje for en slik løsning. De fikk med seg et knippe utviklingspartnere, som både ga kapital og kompetanse til å utvikle konseptet.

  Nyby mottok også etablererstipend, markedsavklaringstilskudd og innovasjonslån fra Innovasjon Norge.

  - Støtten fra Innovasjon Norge har styrket oss betraktelig og vært helt nødvendig. Den har også utløst ny kapital fra private investorer, sier Tuhus.

  En unik tjeneste

  Gründerne har gått fra å ha et knippe utviklingspartnere i 2015-2018 til over 40 kommuner og organisasjoner i Norge i dag. Nylig ble den første kommunen i Sverige signert. Det er også stor interesse i Danmark.

  - Etterspørselen har vært enorm, og vi imøtekommer tydelig en samfunnsutfordring. Plattformen er unik i Norge, og vi har heller ikke sett tilsvarende tjeneste i andre markeder, forteller Tuhus.

  Innsikten de nå får i det skandinaviske markedet er essensiell for selskapets internasjonaliseringsstrategi. De jobber mye med å gjøre salgsprosessen mer skalerbar, samt lage et standardisert program for oppfølging av eksisterende kunder.

  Delingsøkonomi i offentlig sektor

  Nyby kombinerer den institusjonelle tilliten med kraften fra delingsøkonomien. Plattformen er også tilpasset de juridiske rammeverkene i forvaltningen, som er avgjørende for at den skal fungere i det offentlige. Videre er løsningen tilpasset “den nordiske modellen”, med finansiering av velferd gjennom fellesskapet.

  Ansatte i helse og omsorg kan bruke appen til å mobilisere ledige og kvalifiserte ressurser til viktige omsorgsoppgaver som å følge til lege, lage mat eller andre oppgaver som gjør at innbyggeren kan bo lenger hjemme og ha en bedre hverdag. Dette frigjør tid for helsearbeiderne til andre oppgaver.

  Bidragsyterne er eksempelvis ansatte i kommunen, samarbeidspartnere, ledige på NAV, mennesker i praksis eller andre medborgere – som pensjonister, flyktninger eller ungdommer. Kommunen må ikke nødvendigvis betale de som utfører tjenestene. «Lønnen» kan bestå av arbeidserfaring, en meningsfylt hverdag, et utvidet nettverk eller fremtidige jobbmuligheter.