• EN
 • Logg inn
 • Får ungdom tilbake på skolebenken

  PitStop vil satse internasjonalt og bli en ledende aktør på sitt felt. PItStop
  PitStop vil satse internasjonalt og bli en ledende aktør på sitt felt.PItStop

  Ungdommer som dropper ut av skolen havner ofte utenfor arbeidsmarkedet. PitStop jobber for å inkludere dem. Målet er å bli en ledende aktør nasjonalt og globalt.

  PitStop har utviklet en modell og et program for å inkludere unge med psykiske helseutfordringer i skole og arbeid. Senteret ble startet av et knippe sosiale entreprenører med sosialfaglig bakgrunn og drives sammen med frivillige.

  Gjennom programmet skal ungdommene få mentale, emosjonelle og relasjonelle verktøy for livsmestring. I tillegg får de en sosial arena å prøve ut verktøyene, og forberede seg på studier og arbeid. Søknadsprosessen er enkel, og det tar kort tid før de blir tatt opp i programmet.

  Gjør konseptet mer skalerbart

  PitStop-modellen har vært pilotert i fire kommuner i Hordaland de siste tre årene, med gode resultater. Målet er å hjelpe 10 000 unge i utenforskap tilbake i skole og arbeid i løpet av de fem neste årene. Det skal de få til ved å være tilstede i alle landets fylker.

  - Vi skal skalere ved å selge konseptet videre til andre frivillige organisasjoner som jobber forebyggende med barn og unge. En kontrakt med Frelsesarmeen er allerede underskrevet, og de har virksomheter både nasjonalt og globalt, sier gründer og daglig leder for PitStop, Annette Lilletvedt.

  Hun forteller at de er i dialog med et verdensledende IT-selskap for å digitalisere løsningen ytterligere og dermed gjøre konseptet enda mer skalerbart.

  - Vi vil vokse ut i Norden og videre ut i Europa. På lang sikt ønsker vi å være en ledende aktør både nasjonalt og globalt når det kommer til inkludering av unge med psykiske helseutfordringer, sier Lilletvedt.

  Innovasjon Norge som døråpner

  Innovasjon Norge har vært samarbeidspartner og støttespiller de siste to årene.

  - De fikk raskt tro på konseptet og meg som gründer. Vi har blitt invitert på kurs og seminarer for å øke kompetansen på alt fra økonomistyring til strategiarbeid. Vi fikk også en mentor som blant annet har hjulpet oss med valg av forretningsmodell og kommersialisering. Innovasjon Norge har fungert som rådgiver, døråpner og et kvalitetsstempel for oss, sier Lilletvedt.

  Hun trekker spesielt frem en konferanse, der entreprenører fra ulike land var samlet for å finne bærekraftige løsninger på fremtidens store samfunnsutfordringer, som en stor suksess.

  - Jeg var usikker på om jeg hadde mye å bidra med, men Innovasjon Norge hadde troen på meg og oppmuntra meg til å delta. Det viste seg at PitStop ble stemt frem som det mest spennende konseptet innenfor inkludering og utdanning! Jeg fikk presentert løsningen for mange investorer og ledere.

  I 2019 ble PitStop nominert til Årets Sosiale Entreprenør. Prisen tildeles et selskap med innovative og gode løsninger på sosiale utfordringer. Vinneren er en sosial entreprenør som har et særskilt stort potensial til å løse sosiale utfordringer i samfunnet.

  PitStop
  Fjell

  Kontorer som har bidratt