• EN
 • Logg inn
 • Internasjonal satsing innen robotisering

  Rocketfarm satser internasjonalt innen robotisering Rocketfarm
  Rocketfarm satser internasjonalt innen robotiseringRocketfarm

  Fra Sogndal til Seattle: Rocketfarm utvikler software for roboter som skal effektivisere industrien. Teknologien har fått god respons internasjonalt.

  Selskapet har jobbet med robotikk siden 2012, og har hele tiden hatt fokus på å forenkle prosessen og redusere risikoen ved å ta i bruk robotteknologi i industribedrifter. Softwarekomponentene selges til systemintegratører, som bruker disse i en totalløsning til industrikunder.

  Software for cobots

  Rocketfarm har spesialisert seg på å utvikle software for samarbeidende roboter, som heter cobots på fagspråket. Dette er roboter som kan samhandle med mennesker, og roboter som mennesker trygt kan jobbe i nærheten av.

  De har hatt stor suksess med å utvikle en softwareløsning for roboter som stabler esker på paller, kalt palletering, som blant annet Nortura tar i bruk. Samarbeidet med Universal Robots, som er en verdensledende produsent av cobots, innebærer at Rocketfarm får tilby sin softwareløsning for palletering på deres markedsplass.

  Løsningen har fått god respons utover landegrensene også, og selskapet satser for fullt internasjonalt. I skrivende stund har de 24 forhandlere fra USA i vest til New Zealand i øst. Men satsingen er krevende for en liten, norsk aktør – både økonomisk og organisatorisk.

  EMNY har vært essensielt

  Et innovasjonslån fra Innovasjon Norge har gitt Rocketfarm tilstrekkelig kapital til å ta sats. I tillegg har de deltatt på Entrepreneual Marketing New York (EMNY), kompetanseprogrammet for oppstartsbedrifter som har fått aksept i markedet, hentet kapital og er klare for å vokse i nye markeder. Deltakerne lærer hvordan en bør måle, fokusere og strukturere salgs- og markedsføringsinnsatsen i selskapet for å skalere.

  - Programmet har vært et vesentlig bidrag i vår satsing, og ført til at vi jobber fundamentalt annerledes enn vi ville gjort dersom vi ikke hadde deltatt. Det har vært helt essensielt for å forstå mer av "faget" skalering, sier daglig leder i Rocketfarm, Egil Mundal.

  Bygger kompetanse internt

  Mundal mener at Innovasjon Norge har vært en viktig del av deres internasjonale satsing. Finansieringsrådgiver Reidun Nesheim i Innovasjon Norge Vestland roser hvordan selskapet selv har løst denne fasen.

  - De jobber strategisk og godt hele veien, og bygger opp kompetansen i organisasjonen for å stille best mulig rigget i internasjonaliseringsarbeidet.

  Hun er imponert over hvordan selskapet har klart å arbeide med produktutvikling og organisasjonsutvikling parallelt.

  - Dette er krevende øvelser hver for seg i en vekstfase, men de har mestret å holde i to løp samtidig. Nå har de trukket inn internasjonaliseringsarbeidet også. Det blir spennende å følge denne bedriften videre, sier Nesheim.