• EN
 • Logg inn
 • Rustfritt industrieventyr

  Oppland-bedriften Rustfrie Bergh leverer komplette løsninger til storkjøkkenbransjen. Her er Tor Pedersen med to displaydisker. Øivind Bergh
  Oppland-bedriften Rustfrie Bergh leverer komplette løsninger til storkjøkkenbransjen. Her er Tor Pedersen med to displaydisker.Øivind Bergh

  Siden 1964 har Rustfrie Bergh laget produkter i rustfritt stål til norske storkjøkken. Industribedriften har på denne tiden gått fra sju til 70 medarbeidere.

  Den norskeide bedriften, som holder til på Dokka i Oppland, leverer komplette løsninger til storkjøkkenbransjen. Hovedproduktene er serveringsdisker og bufféløsninger, varme- og kjøleutstyr – alt i rustfritt stål, og med et tidsriktig og funksjonelt design. De leverer også til annen industri som jordbruk, elektro, møbel og forsvar.

  Ny miljøteknologi

  Innovasjon Norge har fulgt bedriftens utvikling tett, og bistått med rådgivning og finansiering i de mange investeringsprosjektene. Det ble blant annet gjort betydelige investeringer for å automatisere maskinparken i 2008-2009. I senere år har Rustfrie Bergh utviklet kjøledisker med lavere energiforbruk og miljøvennlig kjølemedium. Selskapet vil bli ledende i Norden på miljøriktige kjøleprodukter.

  Å utvikle ny miljøteknologi er krevende, og steget fra teknologiutvikling til markedsintroduksjon er en kritisk fase. Kostnadene ved å teste teknologien i full skala er ofte høye, og muligheten for avkastning er forbundet med risiko. I dette prosjektet avlastet Innovasjon Norge bedriften med et tilskudd på 400 000 kroner.

  I 2018-2019 ble det igangsatt et prosjekt for å bedre styringen i hele verdikjeden. Nytt material- og produksjonsstyringssystem (ERP) er implementert. Med en kostnadsramme på fem millioner kroner, har dette vært et tungt investeringsløft for bedriften. Innovasjon Norge har hjulpet til finansielt, slik at dette optimaliseringsprosjektet kan gjennomføres.

  Regionale distriktsmidler

  Øivind Bergh er tredje generasjon leder i virksomheten og glad for å ha Innovasjon Norge som sparringpartner.

  – Samtalene med rådgiverne har vært tydelige og konstruktive. Vi har hele tiden fått god veiledning om finansieringsmuligheter, men også økt kompetanse gjennom å delta på Innovasjon Norges kompetanseprogram. Fra IPR-rådgiveren har vi fått nyttige innspill om varemerke og designbeskyttelse, sier Bergh.

  For Innovasjon Norge er det et mål at verdier skal skapes over hele landet, og de regionale distriktsmidlene i form av lån og tilskudd muliggjør dette. I slike saker legges det særlig vekt på bidrag til verdiskaping, sysselsetting, nyskaping og omstilling i lokalsamfunnet. Slik som Rustfrie Bergh er et godt eksempel på.