• EN
 • Logg inn
 • Verdens mest moderne stamfiskanlegg

  En av stamfiskhallene til Salmobreed Salten. Salmobreed Salten
  En av stamfiskhallene til Salmobreed Salten.Salmobreed Salten

  Høsten 2018 sto et av verdens mest moderne stamfiskanlegg for laks ferdig, med en investeringskostnad på over 420 millioner kroner.

  Oppdrettsnæringen er en av Norges desidert viktigste eksportnæringer, med en uttalt ambisjon om videre vekst. Det er gjort store investeringer over flere år i verdikjeden, med unntak av rognproduksjonen.

  - De fleste av dagens anlegg er eldre anlegg med klare begrensinger for å kunne drive et optimalt avlsarbeid og rognproduksjon. I det nye anlegget i Sørfold i Nordland vil deler av stamfiskproduksjonen ha hele sin livssyklus på land, noe som også bidrar til at vi nesten kan garantere en hundre prosent biosikker produksjon, sier Jan-Emil Johannesen, Head of Benchmark Genetics division, som er største aksjonær i Salmobreed.

  Enorm kapasitet

  Bare to år etter prosjektstart, har selskapet hatt sin første leveranse av rogn og allerede levert rundt 15 millioner egg fra anlegget.

  - Anlegget har kapasitet til å kunne produsere 150 millioner rognkorn i året. For å gi et bilde av hvor mye dette er, så vil eksportverdien av laks produsert av rogn fra dette anlegget være på rundt 25 milliarder kroner med en eksportpris på laks på 50 kroner per kilo, sier daglig leder i Salmobreed Salten, Stig Joar Krogli.

  Styrker norsk havbruksnæring

  Sammen med selskapets hovedbankforbindelse og eiere, har Innovasjon Norge bidratt med risikolån for å realisere anlegget med en fornuftig finansieringsløsning.

  - Prosjektet er svært spennende og ikke minst viktig for oppdrettsnæringen. Innovasjon Norge har bidratt med finansiering fordi vi har tro på selskapet, og at satsingen deres vil sikre rognleveranser til laksenæringen, og dermed bidra til styrking av norsk havbruksnærings konkurransekraft. Videre vil det å kunne garantere biosikker rogn, være helt avgjørende for en eventuell framtidig eksport av rogn til andre land. I tillegg gir satsingen positive ringvirkninger lokalt, forklarer seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Jan-Arne Åsjord.

  Kunden har fått

  Kontorer som har bidratt