• EN
 • Logg inn
 • Bruk av bildeteknologi for fiskefangst

  Prosjektet med å utvikle en Deep Vision-versjon for kommersielt trålfiske er unikt i sitt slag.  Scantrol Deep Vision
  Prosjektet med å utvikle en Deep Vision-versjon for kommersielt trålfiske er unikt i sitt slag. Scantrol Deep Vision

  Scantrol Deep Vision har utviklet et informasjonssystem for kommersielt fiskeri som kartlegger fangsten i en trål.

  I moderne trålfiske bruker skipperen informasjon fra ekkolodd og sonar som beslutningstøtte for hvor og når han skal starte og avslutte et trålhal. Med Scantrol Deep Visions sanntidsinformasjon om art og størrelsesfordeling av fisken som går inn i trålen, kan skipperen ta en beslutning om å fange fisken og ta den om bord, eller la den slippe ut av trålen.

  Bildeteknologien gir svært nøyaktig og rask informasjon om innholdet i en trålfangst når den fremdeles er i sjøen. Da unngår man fangst av arter som er ulovlige eller undermåls, samtidig som det gir muligheter for å optimalisere uttak av fartøyets kvoter. I tillegg registreres data om både fisken som fanges og den som slippes ut, og dataene kan brukes til forskningsformål og fangstrapportering.

  Støtte til bedriftsutvikling

  Første fase av innovasjonen Deep Vision startet for over ti år siden, og har blitt drevet frem av et godt og nært samarbeid mellom forskningsmiljø, privat næringsliv og virkemiddelapparatet.

  - Innovasjon Norge har vært en svært viktig samarbeidspartner. Den økonomiske støtten har vært avgjørende for å få realisert dette sammen med vår partner Havforskningsinstituttet i Bergen. Nesten like viktig er støtten og tilbudet Innovasjon Norge har gitt oss til bedriftsutvikling, spissing av strategi og assistanse til andre praktiske gjøremål. Som oppstartsbedrift vet vi at dette er noe vi ikke kan gjøre nok av, men som gjerne blir kostbart eller nedprioritert i en travel oppstartsfase, forteller Hege Hammersland-White, Business Development Manager i Scantrol Deep Vision.

  Kommersiell versjon under arbeid

  Hun legger til at den positive holdningen de møter hos Innovasjon Norge er av stor betydning.

  - Vi føler virkelig at folk brenner for at vi skal lykkes, og det er et viktig boost i en arbeidshverdag som ofte er preget av, ja, mye hverdag.

  De er nå er i full gang med å selge forskningsversjonen av Deep Vision, både her hjemme og i utlandet. Prosjektet med å utvikle en versjon for kommersielt trålfiske er unikt i sitt slag og kommer til å bli en helt ny måte å drive trålfiske på, med et marked som spenner over hele verden. Prosjektet har sitt utspring i en kompetanse som er bygget opp i søsterselskapet Scantrol, som leverer overvåkings- og kontrollsystemer til offshore, maritim og fiskerinæringen.