Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Bekjemper cyberkriminalitet

  Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde på besøk hos Secure Practice i Trondheim. Her med daglig leder Erlend Andreas Gjære, produktansvarlig Ragnhild Olianna Gjære og teknologiansvarlig Christian Frøystad. Secure Practice
  Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde på besøk hos Secure Practice i Trondheim. Her med daglig leder Erlend Andreas Gjære, produktansvarlig Ragnhild Olianna Gjære og teknologiansvarlig Christian Frøystad.Secure Practice

  Secure Practice har utviklet programvare for å hindre svindel og hacking via e-post.

  Cyberkriminelle misbruker nesten alltid e-post i forbindelse med svindel og hacking. Alle kan bli berørt av denne kriminaliteten som ofte fører til økonomiske tap og tap av konfidensielle data.

  Dugnad for digital sikkerhet

  Denne risikoen kan reduseres med MailRisk, en knapp som legges til i Outlook og Office 365, og som ansatte kan trykke på dersom de mottar en e-post de synes er mistenkelig. Brukeren får opp et vindu med veiledning rundt e-postens troverdighet, samtidig som skytjenesten samler inn data om den mistenkelige e-posten.

  Slik blir det raskt avdekket om flere er rammet, og farlige e-poster som har passert både spamfilter og antivirus kan uskadeliggjøres. For å gjøre "detektivarbeidet" til noe positivt, er elementer fra gaming tatt inn i programvaren. Brukere som varsler og avdekker farlige e-poster får poeng som takk for hjelpen.

  Midler fra EU

  Medgründer i selskapet, Erlend Andreas Gjære, forteller at støtten fra Innovasjon Norge har vært avgjørende for satsingen.

  - Oppstartfasen er kritisk, men støtten gjorde at vi kom raskt i gang med et markedsavklaringsprosjekt i 2017. Deretter fikk vi kommersialiseringstilskudd og kunne øke innsatsen på både markedsarbeid og utvikling, i tett samarbeid med våre første pilotkunder. Vi fikk også innvilget ekstra midler til kommersialisering da vi mottok Seal of Excellence fra EU, som var et resultat av vår søknad til SME Instrument-programmet.

  Marked og media

  Gjære og gjengen i Secure Practice har mottatt finansiering, rådgivning og deltatt på flere kurs i regi av Innovasjon Norge.

  - Gründerne har imponert oss med markedsarbeidet de har gjort i prosjektet. Kombinasjonen av teknisk kompetanse og markedskompetanse er ganske unik i gründerverden. De har jobbet metodisk med marked og vært aktive inn mot media, noe vi mener kan være en viktig suksessfaktor for et nystartet selskap, sier finansrådgiver Janina Lamøy i Innovasjon Norge Trøndelag.

  Hjelp fra Innovasjon Norge i London

  I 2018 vant selskapet Outstanding Security Performance Award for «Beste nye sikkerhetsprodukt». Prisen ga verdifull oppmerksomhet, og en enklere vei inn til både kunder og samarbeidspartnere. Typiske samarbeidspartnere er IT-driftsleverandører og rene sikkerhetsselskaper. Kundene finnes både offentlig og privat sektor, ettersom MailRisk passer for alle typer virksomheter. Det gjør produktet interessant for det internasjonale markedet også.

  - Gjennom vår kartlegging av kundebehov og markedsundersøkelse med bistand fra Innovasjon Norge i London, har vi lagt en god plan for internasjonalisering og videre skalering av selskapet, sier han.