• EN
 • Logg inn
 • Satser på god glid i Kina

  Kinas investering i forbindelse med vinter-OL i 2022 gir store muligheter for Norge. Den norske vintersportskulturen og prestasjonene våre er gode eksportvarer. Norge har produkter og tjenester gjennom hele verdikjeden, som utstyr, turistdestinasjoner, kompetanse og teknologi.  Liv Inger Tønjum
  Kinas investering i forbindelse med vinter-OL i 2022 gir store muligheter for Norge. Den norske vintersportskulturen og prestasjonene våre er gode eksportvarer. Norge har produkter og tjenester gjennom hele verdikjeden, som utstyr, turistdestinasjoner, kompetanse og teknologi. Liv Inger Tønjum

  I 2022 er det vinter-OL i Beijing, og Kina investerer nå 1200 milliarder kroner for å bli en vinteridrettsnasjon. Åtte norske bedrifter innenfor vintersport har gått sammen om å komme seg inn på det kinesiske markedet.

  Sport-tech-nettverket, som består av sportsindustriaktører med strategisk interesse for Kina som marked, er unikt i norsk sammenheng. Bakgrunnen for samarbeidet er at aktørene anser at sjansene for å lykkes øker betraktelig, fordi man kan dra nytte av hverandres kunnskap, nettverk og entusiasme.

  Krevende marked

  – Å få kineseres tillit er som regel både tidkrevende og komplisert. For å bygge kompetanse om markedet, er det viktig å ha kontakter som kjenner markedet. Vi kommer til å samarbeide med de beste aktørene som kan hjelpe oss opp og frem, og en av disse er Innovasjon Norge. De kan bidra med markedsinnsikt og fungere som en døråpner, forteller prosjektleder for bedriftsnettverket, Håvard Bjor.

  Han er glad for at Innovasjon Norge tilrettelegger for en strategisk satsing mot OL i Beijing gjennom prosjektet China 2022. Høsten 2019 deltok han på World Winter Sports Expo i Beijing på vegne av nettverket sammen med Innovasjon Norge. Der fikk han bekreftet markedsmulighetene gjennom konkrete henvendelser fra interessenter.

  Innovasjon Norge tilbyr også en rekke kurs og programmer for internasjonal satsing, som workshop i internasjonal markedsutvikling og eksportprogrammet Global Growth. En av medlemmene i bedriftsnettverket er med i det ene eksportprogrammet og reiser til Kina for å etablere verdifulle kontakter på nyåret.

  - For oss er dette en langsiktig satsing. Vi kommer til å ha behov for finansiering fra forskjellige aktører, og ikke minst rådgivning om internasjonalisering, IPR og det juridiske. Vi har også behov for å få hjelp til å finne agenter i Kina, sier Bjor.

  En testarena for bedriftsnettverket

  Aktøren SNØ Oslo AS, som er en helårsarena for snøopplevelser i Lørenskog, har tatt en ledende rolle i nettverket. De står bak søknaden om 750 000 kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge, og kommer til å huse nettverket fra 2020. Selskapet ønsker å bli et fundament for innovative virksomheter og ser på bedriftsnettverket som et skritt i riktig retning. De stabile og forutsigbare vinterforholdene i SNØ-anlegget vil egne seg godt til testing av vintersportprodukter, samt opplæring, arrangementer og konkurranser.

  Kina er et umodent vintersportsmarked, men har store ambisjoner om å bli en av verdens store vinteridrettsnasjoner. Målet er at 300 millioner kinesere skal få et forhold til vintersport de neste årene.

  - Det er enorme muligheter innen vintersport i Kina, særlig med vinduet som er åpent frem mot OL i Beijing i 2022. Vi har et skarpt fokus på Kina nå, men det er fullt mulig at dette bedriftsnettverket velger å satse i andre markeder på sikt, sier Bjor.

  Sport-tech bedriftsnettverk
  Lørenskog

  Kunden har fått

  Kontorer som har bidratt