• EN
 • Logg inn
 • Har løsninger for kobberfritt hav

   Steen-Hansen
  Steen-Hansen

  Utslipp av kobber er en av de største miljøutfordringene norsk havbruksnæring står overfor. Bergen-bedriften Steen-Hansen utvikler kobberfrie løsninger for oppdrettsnæringen.

  Kobberet kommer i stor grad fra fiskenøter, altså nett som hindrer fisk i å rømme fra oppdrettsanlegg. Nøtene impregneres med en type «maling» som tradisjonelt har vært kobberbasert, for å holde de rene fra groe, som blant annet består av alger.

  Problemet oppstår når nøtene rengjøres og større malingsflak skaller av og havner på havbunnen. I dag har oppdrettsanlegg som rengjør de impregnerte nøtene i sjøen et betydelig utslipp av kobber.

  Haster å finne bærekraftige løsninger

  – Når vi ser fremover og vet oppdrettsbransjen vil fortsette å vokse, øker behovet for miljøvennlige og kobberfrie løsninger for fiskenøtene, sier Stig Bjarte Fagerlid, fabrikksjef hos Steen-Hansen.

  Den familieeide bedriften har nærmere 90 års fartstid i malingsbransjen og er eksperter på å utvikle impregnering til fiskenøter. Målet deres er å redusere forbruket av kobber med mer enn 60 prosent.

  Derfor er de nå i gang med et spennende prosjekt: Å lage alternative, bærekraftige løsninger for en stadig voksende bransje.

  Kostbar og vanskelig produksjon

  For å kunne begrense kobber i impregneringen har de måttet tenke helt nytt. Blant annet jobber de med stoffet econea, som et alternativ til kobber. Econea brytes raskt ned i vann og vil ikke lagres i verken fisk eller miljø. Produksjonen av disse nye produktene er krevende, og Steen-Hansen er takknemlige for miljøteknologistøtte og lån fra Innovasjon Norge.

  – Selv om vi uansett ville jobbet med å utvikle kobberfrie løsninger, er vi ikke en stor bedrift, og det ville det tatt enormt mye lenger tid uten støtten fra Innovasjon Norge. Nye, alternative impregneringer krever en helt annen produksjonsteknikk, og ressursene og hjelpen har derfor vært helt avgjørende, sier Fagerlid.

  Fabrikksjefen er spent på den neste fasen der pilottestingen går over i fullskala.

  – Innen juni 2020 håper vi at den nye løsningen er ferdig testet, og at vi kan begynne å se effekter av investeringene som er gjort i prosjektet.

  Vekker interesse globalt

  Bedriften opplever stor etterspørsel etter de kobberreduserte og -frie impregneringene.

  – Den økende interessen har gjort at vi har kunnet ansette flere, og vi nærmer oss nå 30 medarbeidere. Vi ser at oppdrettere absolutt ønsker å satse på bærekraftige løsninger, forteller han og legger til de også har blitt kontaktet fra aktører fra utlandet.

  ­– Vi opplever interesse fra flere internasjonale markeder, og driver uttesting i større og mindre skala både i Chile og ved Middelhavet. Stadig flere aktører viser vilje til å satse på gode og bærekraftige produkter, avslutter han.

  Kontorer som har bidratt