• EN
 • Logg inn
 • Vil gjøre asfaltbransjen grønn

  Veldes nye anlegg på Haugaland gir en markant reduksjon av CO2-avtrykket og er en del av selskapets omfattende bærekraftsstrategi. Velde
  Veldes nye anlegg på Haugaland gir en markant reduksjon av CO2-avtrykket og er en del av selskapets omfattende bærekraftsstrategi.Velde

  Med sitt nyåpnede anlegg på Haugaland leder Velde pukk-, asfalt- og betongbransjen i en mer miljøvennlig retning.

  Målet er at asfaltverket skal bli et av Norges mest miljøvennlige og CO2-nøytrale ved gjenbruk av materialer og miljøvennlig fyring. Gjenbruk er nemlig et av de viktigste tilakene bransjen kan gjøre for å bli grønnere. I dag kan alle produktene Velde leverer tas i retur for gjenvinning.

  – Internasjonalt er det et økende fokus på gjenvinning i asfaltproduksjonen, og mange land gjør allerede dette med gode resultater. Likevel gjenvinnes fremdeles svært lite asfalt i Norge, blant annet på grunn av mangel på informasjon. Anlegget vårt på Haugaland er sånn sett et stort steg fremover, som vi håper kan vise hva som er mulig på dette feltet, forteller Egil Velde, konsernleder i Velde.

  Tilskudd til miljøteknologi

  Sigurd Urdal, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge, forteller at Veldes offensive satsing på miljøvennlige og nyskapende løsninger har vært en viktig årsak til at Innovasjon Norge valgte å bistå selskapet med finansiering gjennom Miljøteknologiordningen. I tillegg har de bistått med sparring og rådgivning gjennom hele prosessen, som også vil være viktig i tiden fremover.

  – Velde har over lang tid vist at de stadig søker å utvikle grønne og innovative løsninger. Produktene de kan tilby er svært gode, så det neste er å få enda bredere aksept for slike miljøvennlige gjenbruksløsninger i markedet. Derfor er det avgjørende å se på hele verdikjeden, og nå ut til viktige målgrupper, sier Urdal.

  Veien mot gjenbruk har bydd på flere tekniske utfordringer, men nå er den største utfordringen å få markedet med på dugnaden.

  – Det norske markedet ønsker å prioritere miljøvennlige løsninger, likevel møter vi en del skepsis rundt løsningene våre. Vi kommer til å fokusere mye på holdningsarbeidet fremover, sier Velde.

  Lønnsomt på lang sikt

  Å produsere asfalt krever mye energi. Asfalten må varmes kraftig opp og tilsettes olje. Tradisjonelt gjøres oppvarmingsprosessen ved forbrenning av fossilt karbondrivstoff, men på anlegget i Haugaland er dette erstattet med oppmalt trepellets. Velde gjenbruker i tillegg oljen som finnes i gjenbruksmaterialet. Denne fyringen med biobrensel kombinert med bruk av gjenvunnet asfalt, gir en stor miljøgevinst og en markant reduksjon av CO2-avtrykket.

  – I det store bildet tror vi at vi vil tjene mer penger på å utvikle bærekraftige løsninger. Vår tydelige bærekraftsstrategi er viktig for at selskapet skal overleve og være lønnsom på lang sikt, sier Velde.

   

  Velde
  Sandnes

  Kontorer som har bidratt