Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • Omhu for psykisk utviklingshemmede

  Styret i Weisstech består av Vegard Hammerstad, Ådne Midtlin, Philip Aspholt-Weisser, Even Skavhaug og Jan Olav Endrerud. Weisstech
  Styret i Weisstech består av Vegard Hammerstad, Ådne Midtlin, Philip Aspholt-Weisser, Even Skavhaug og Jan Olav Endrerud.Weisstech

  Miljøarbeider Philip Andreas Aspholt-Weisser ønsker å bedre arbeidsmetodene i helsesektoren med appen "Omhu".

  Han så behovet for et digitalt verktøy som kunne kvalitetssikre og målrette arbeidet mer enn de manuelle systemene som ble brukt innenfor tilrettelagte tjenester.

  Sjekket behovet i markedet

  Med bakgrunn i dette startet han et enkeltmannsforetak og søkte Innovasjon Norge om midler til oppstart. Innovasjon Norge innvilget et tilskudd til markedsavklaring, og undersøkelsen ga den bekreftelsen fra markedet han trengte. Det var et behov for tjenesten hans, og i 2016 etablerte han aksjeselskapet Weisstech. Da gikk han i gang med å utvikle og teste det digitale kartleggingsverktøyet på mobil plattform, i første omgang innen tilrettelagte tjenester.

  Forsterket laget med eksterne partnere

  Han styrket selskapet med Vegard Hammerstad som daglig leder og et profesjonelt styre med kompetanse innenfor bedriftsutvikling og helsefag. En prototype av appen "Omhu" ble utviklet. Den skal sikre gode helsetjenester for mennesker med psykisk utviklingshemming, autisme og andre med behov for tilrettelagte tjenester. Nord-Aurdal kommune ble med som pilotkunde og ga verdifulle tilbakemeldinger underveis i prosessen.

  Kommunen, Flyt IT og NTNU Gjørvik ble viktige utviklingspartnere, hvor sistnevnte fikk studentgrupper til å teste nye muligheter i løsningen. Weisstech gikk også i dialog med Helseforum i Valdres og knyttet seg til inkubatoren i Gjøvik.

  Slik fikk gründeren på plass et team i etableringsfasen som hadde kompetanse på flere kritiske områder, både innenfor helsesektoren og forretningsutvikling. Å styrke selskapets kompetanse var viktig for at Innovasjon Norge kunne bidra videre med finansiell støtte.

  Etableringen av selskapet og piloten av appen, utløste et kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge på 515 000 kroner. Utvikling av ny helseteknologi er et nasjonalt satsingsområde, og Nord-Aurdal kommune inngikk en intensjonsavtale med Weisstech og betalte lønn til gründeren. Målet med testingen var å samle og etterprøve data over tid for brukernes utvikling, slik at helsepersonell enkelt kan følge opp, tilrettelegge og effektivisere tjenestene.

  Klar for drift og salg

  "Omhu" er ferdig utviklet og testet hos pilotkunder ved bruk av anonymiserte data. En salgbar versjon er utviklet i henhold til normen for informasjonssikkerhet og etter veiledning fra datatilsynet.

  – Vi har endt opp langt over målsettingene våre på alle områder. Første versjon av løsningen er lansert, og den skal utvikles videre i samarbeid med pilotkunder. Løsningen vil kunne gi et stort digitalt løft for sektoren, og bli et godt arbeidsverktøy for både ansatte som jobber direkte med tjenestemottakeren og ulike ledernivåer, sier gründer Philip Andreas Aspholt-Weisser.

  Seniorrådgiver Beate Follestad i Innovasjon Norge er begeistret for prosjektet.

  – Det har vært artig å arbeide med denne kunden. Å jobbe opp mot det offentlige er krevende, men selskapet har tatt små skritt av gangen og benyttet våre tjenester trinnvis. For å lykkes i en slik krevende utviklingsprosess, er det viktig å ha med utfyllende kompetanse inn i selskapet og vi satte derfor krav til styresammensetningen. Selskapet har lykkes med å rekruttere en styreleder som også fant det interessant å være investor. Dette bidrar godt i en krevende utviklingsfase. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier hun.