Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Bedre kontroll av maten

  ""
  Terje Borud

  7Sense Products leverer sensorløsninger for å overvåke mat under produksjon og lagring. Dataene kan brukes til å redusere svinn, spare vann og beskytte avlinger.

  Sensorene overvåker kritiske perioder av en bondes hverdag, som for eksempel langtidslagring av grønnsaker om vinteren eller vanning om sommeren. Sensordataene overføres trådløst til en overvåkingsplattform på bondens mobiltelefon med forskjellige varslingsfunksjoner. Når systemet varsler at noe er galt, har bonden dermed et handlingsgrunnlag. Ett eksempel er at sensorer på vanningsvogner kan måle trykkfall, noe som gir bonden en tydelig indikasjon på en lekkasje. Sanntidsinformasjonen gjør det tryggere å sette i gang vanningsanlegget om sommeren.

  Internasjonal satsing

  Selskapet har etablert seg som en seriøs leverandør til norsk landbruk. De overvåker 200 gårder og deltar i flere nasjonale forskningsprosjekter. Deres siste landbruksprodukt kommuniserer på NB-IoT (NarrowBand Internet of Things), en ny teknologistandard som kobler objekter til internett på steder som er vanskelig tilgjengelig. Produktet har fått mye nasjonal og internasjonal oppmerksomhet sammen med Telia og Huawei, blant annet fordi dette var Nordens første kommersielle produkt som kommuniserte på den nye standarden - og verdens første landbruksprodukt som gjorde det!

  Selskapet satser stort i Norge sammen med distributøren Grønt Maskin, som eies 100 prosent av Felleskjøpet. De skal tilby alle deres løsninger innenfor landbruk. Norske bønder er det viktigste markedet, men bedriften er på vei ut i verden og jobber for tiden med Sverige, Storbritannia og Frankrike.

  Selv om hovedsatsingen er landbruket, jobber 7Sense Products også mot andre markedsområder. De overvåker blant annet kommunale vann- og avløpskummer, inneklima og trefukt i bygg for å nevne noe.

  - Selskapet er en viktig del av elektronikk-miljøet i Vestfold og Telemark. De bidrar til verdiskaping i området og det grønne skiftet gjennom utvikling av «smarte» løsninger for ulike industrier. Selskapet er svært aktive med tanke på internasjonalisering og deltar på viktige teknologi-arenaer, sier Stein Bøe, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Vestfold og Telemark.

  Uvurderlig klyngeprogram

  Ifølge Max J. Tangen, som er administrerende direktør i 7Sense Products, har samarbeidet i teknologiklyngen Electronic Coast vært uvurderlig. Det samme sier han om samarbeidet med Innovasjon Norge, interesseorganisasjoner innenfor landbruket og forskningsinstitusjoner som Universitetet i Sør-Norge, Norsk institutt for bioøkonomi, Nofima og Sintef.

  - Vi har fått midler til flere av våre innovasjoner gjennom klyngeprogrammet, og har hatt svært god drahjelp av Innovasjon Norges landbrukssatsing. Hjelpen har blant annet ført til økt synlighet gjennom deltakelse på World Agritech Innovation Summit i London, åpningen av The Explorer under Greentech Festival i Berlin og statsbesøk til Chile. Innovasjon Norge har betydd og betyr mye for oss, forteller Tangen.

  Han legger til at de nå er i avslutningsfasen av et agritech-program som er finansiert av Innovasjon Norge. I 15 måneder har de jobbet med innovasjon og bærekraftige løsninger med fokus på landbruk og teknologi sammen med selskaper som Findmy og Globus. I tillegg har de nettopp avsluttet et Designdrevet Innovasjonsprosjekt, som drives og finansieres av Design og arkitektur Norge (DOGA) i samarbeid med blant andre Innovasjon Norge.