Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tilbyr luftkvalitet til verdensmarkedet

  ""
  Airthings

  Airthings selger verdensledende smartløsninger som bedrer luftkvaliteten og måler radonnivået. Mer enn 90 prosent av salget er eksport.

  På grunn av koronapandemien tilbringer vi mer tid innendørs enn noensinne, og luften vi puster inn har fått økt oppmerksomhet. Luftkvaliteten påvirker både yteevnen vår, og hvor sårbare vi er overfor smitte. Det har understreket behovet for Airthings sine produkter og tjenester – også langt utenfor Norges grenser.

  - Mer enn 90 prosent av vårt salg er eksport, forteller administrerende direktør Øyvind Birkenes i Airthings.

  Han forteller at mesteparten av omsetningen er i Nord-Amerika, men de satser for fullt i Europa og land som Nederland, Tyskland og Storbritannia. De konsentrerer seg også om USA og Asia i tiden fremover.

  Notering på Oslo Børs

  I 2008 begynte arbeidet med å forenkle og effektivisere radonmåling. Airthings ville gi forbrukere, virksomheter og offentlige instanser muligheten til å ta større kontroll over eget inneklima. I høst ble de notert på Oslo Børs, noe som gjør det mulig for flere å investere i selskapet. Selv erfarer de stor interesse og tillit fra norske, europeiske og amerikanske investorer.

  - Airthings har tatt en internasjonal posisjon innenfor måling av luftkvalitet, og da særlig radonmåling. Vi har fulgt dem gjennom mange prosjekter siden oppstarten, og gradvis har selskapet bygget opp organisasjon, teknologiplattform og en markedsposisjon med en betydelig eksportandel, samt fått på plass profesjonelle eiere. Med børsintroduksjonen har selskapet blitt ytterligere oppkapitalisert og vi gleder oss til å se hva som «ligger i lufta» for dem framover, sier finansieringsrådgiver Håkon Nyhus i Innovasjon Norge.

   

   

  I 2018 mottok de Eksportprisen som årlig deles ut av Innovasjon Norge, GIEK, Eksportkreditt Norge og GIEK Kredittforsikring. Kriteriene for tildeling er høy eksportandel, verdiskaping i Norge, suksess over tid og nyskaping. Prisen ga dem mye publisitet og ble brukt aktivt i markedsføringen.

  Etablering og vekst i USA

  - Støtten fra Innovasjon Norge har gjort det mulig for oss å fortsette utviklingen, være i front og tilby enda bedre produkter til brukerne. Vi har fått veldig god hjelp av flere av Innovasjon Norges utekontorer, spesielt kontoret i San Francisco, sier Birkenes, og viser til hjelpen de fikk i forbindelse med etablering og vekst i det amerikanske markedet.

  De har også mottatt støtte gjennom Forskningsrådets Eurostars-program som støtter prosjekter med et stort potensial for innovasjon. Her stilles det krav til internasjonalt samarbeid.

  Birkenes beste råd til bedrifter som ønsker å lykkes ute, er å tenke stort, internasjonalt og skalerbart fra dag én. De har alltid tenkt verdensmarkedet først og har en sterk kultur for konkurranse. Nå kan de vise til kontorer i Sverige, USA og Canada i tillegg til hovedkontoret i Oslo, der mesteparten av forskning og utvikling foregår. Det er ikke noe krav om at de ansatte må snakke norsk, og på Oslo-kontoret jobber det folk fra flere enn 25 nasjonaliteter. Birkenes mener det er helt uvurderlig at de ansatte har et internasjonalt tankesett, og at han har flere å velge blant når han skal finne de beste talentene.

  Optimaliserer energibruk

  Selskapet har mange samarbeidspartnere, både i Norge og i utlandet, som for eksempel Astma- og allergiforbundet, American Lung Association, Atea og Schneider. I Norge selger de gjennom forhandlere som Komplett, Elkjøp og Jernia. I USA og Canada gjennom blant andre Amazon og Best Buy. På Amazon har de klart å bygge opp en såpass sterk tilstedeværelse at de estimerer en omsetning på 80 millioner kroner i år. Totalt vil selskapet trolig omsette for over 200 millioner i 2020.

  Kravene som stilles til at skoler, barnehager og kontorbygg skal ha bra inneklima er gode forretningsmuligheter for Airthings. At selskapet også kan bidra til reduserte kostnader ved å optimalisere energibruk i private og offentlige bygg, gjør de enda mer etterspurt. I Norge har de blant annet femti norske kommuner på kundelisten.