Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Sikrer tilgang på morsmelk

  ""
  Melkebanken på Sykehuset Østfold Kalnes har testet Anues løsning. Det samme har Oslo universitetssykehus og Nordlandsykehuset.Anue

  Anue utvikler utstyr og prosesser for å håndtere morsmelk fra donorer på best mulig måte. Etter lansering i Norge, står det tyske markedet for tur.

  Morsmelk er den ideelle ernæringen for nyfødte. Melken som dannes de første dagene etter fødsel beskytter barnet ekstra godt mot infeksjoner. Når barnet ikke har tilgang til mors egen melk, er donormelk et godt alternativ. Anues overordnede mål er at alle barn skal få morsmelk som sitt første måltid.

  Den to år gamle helseteknologibedriften fra Bodø utvikler en beholder som skal sikre kvaliteten på donormelken og forenkle prosessen fra giver til barn. Det innbefatter å ta prøver av frossen donormelk, redusere temperatursvingninger, forhindre sammenblanding, og sikre lys og oksygeneksponering for å bevare næringsinnholdet i melken og redusere faren for forurensing.

  Internasjonale vekstambisjoner

  Innovasjon Norge er involvert for å hjelpe selskapet til å utløse potensialet i teknologien. En rekke fageksperter innen helse og bioteknologi bidro til å velge riktig mentor, og regionskontoret i Nordland har sammen med bedriften utarbeidet en plan for oppstartfinansiering og involvering av investorer.

  - Støtten fra Innovasjon Norge har satt fart på utviklingen og resultert i et konsept vi har søkt patent på i sommer. Vi planlegger en testproduksjon i løpet av 2021, sier gründer Jeanette Grønnslett.

   

   

  Hun forteller at tilskuddet til markedsavklaring ga dem mulighet til å reise ut til ulike melkebanker nasjonalt og internasjonalt for å kartlegge dagens prosess, samt knytte til seg nødvendig kompetanse. Selve testingen ble gjort på tre norske sykehus. Tilskuddet til kommersialisering på 1,4 millioner kroner hadde utløsende effekt for å få inn et investeringsselskap med kompetent kapital.

  Bedriften er også i kontakt med Innovasjon Norges utekontor i Tyskland for å være til å satse i det tyske markedet etter lansering i Norge.

  - Gjennom markedsavklaringsfasen har det vært mye interesse for produktet i markedet, og de har fått god respons på testingen. Prosjektet har stor innovasjonshøyde og et betydelig skaleringspotensial. Prosjektet utvikles i tett dialog med markedet, og vi har sterk tro på Anues videre vekst, sier Roman Zherebko, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge Nordland.

  Bruker egne erfaringer

  Selskapet er i startfasen på industrialiseringen og fant nylig en produsent for løsningen. Neste steg er å investere i verktøy og igangsette testingen, deretter selge løsningen til sykehus og privatmarkedet. Produktene er også overførbare til andre bruksområder og kundesegmenter.

  Zherebko mener Anue har et nytt og helhetlig konsept til helsesektoren med gode forutsetninger for suksess. Han viser til at gründeren selv er barnesykepleier og har brukt egne erfaringer i utviklingsarbeidet.

  - Jeg har erfart at det både blir tomt for og skjer svinn av donormelk på grunn av flere utfordringer i dagens prosess. Det er svært frustrerende, og jeg har et brennende engasjement og konkrete planer om å løse denne utfordringen, forteller Grønnslett, og legger til at det årlig fødes over 15 millioner premature barn i verden som trenger tilgang på donormelk.

  Grunnideen er å bruke den samme beholderen gjennom hele prosessen. Donoren pumper melken direkte i beholderen og setter på spesiallokket med en pipette som kan tas av for melkeprøve. Deretter kan man porsjonere ut måltid i sprøyter uten søl, svinn og forurensing. Beholderen og det tette systemet sikrer at næringsstoffene i melken er intakt.

   

  Anue
  Bodø