Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Smart, selvkjørende og sikker transport

  ""
  Fornøyde passasjerer på en selvkjørende buss i Kongsberg sentrum.Gunn Drogset

  Applied Autonomy leverer kunnskap og tjenester for bærekraftig autonom transport. - Støtten fra Innovasjon Norge har vært en forutsetning for vår vekst, sier administrerende direktør Olav Madland.

  I 2017 fikk han idéen til styringssystemer for autonome kjøretøy. Siden han mente at det var veldig viktig å få på plass et godt økosystem for å videreutvikle idéen kontaktet han industriselskapene i Kongsberg ved Kongsberg Innovasjon og Kongsberg kommune som begge ble med på prosjektet. Selskapet har nå fått mye erfaring med å pilotere og teste autonome kjøretøy.

  Applied Autonomy eies i dag av Kongsberg Innovasjon, Olav Madland og Vy. Kundene deres er byer, kommuner, fylkeskommuner og transportleverandører.

  - Selskapets ambisjon er å bidra til utvikling av fremtidens transportsystemer, med mål om lavere utslipp og bedre fremkommelighet og sikkerhet. Applied Autonomy er en «early mover», og det er foreløpig ingen som vet hvilke løsninger som vil bli akseptert av marked og myndigheter. Men de er et anerkjent kompetansemiljø nasjonalt og internasjonalt, og en sentral aktør i flere utviklingsprosjekter med internasjonale partnere, forteller finansieringsrådgiver Britt Haraldsen i Innovasjon Norge Oslo Viken.

  Viktige virkemidler

  Innovasjon Norges tjenester har gitt tilgang på kompetanse, nettverk og kapital, som har gjort det mulig for selskapet å teste løsningene i piloter. Madland forteller at den økonomiske støtten på 2,4 millioner gjennom Miljøteknologiordningen har vært en forutsetning for å ta risikoen det er å innovere. 

  - Samarbeidet har hjulpet oss til å få på plass flere av kontraktene med kommunene der vi har pilotbrukere. Innovasjon Norge kan verifisere idéen, finansiere den og gi oss en anskaffelsesmetodikk. Vi setter stor pris på en slik sparringpartner. De har gitt oss trygghet og motivasjon til å fortsette, og fungert som en døråpner i vårt utviklingsarbeid, forteller Madland.

  Først Europa, så verden

  Autonome kjøretøy kalles en «game changer» for mobilitet i byene, noe som gir Kongsberg-selskapet globale muligheter og gode fremtidsutsikter. De har få direkte konkurrenter og et tydelig fokus på bærekraft. Nylig ble de valgt ut til Nordic Cleantech Open - et program som støtter og fremskynder veksten av miljøvennlige produkter og tjenester.

  Fra 2018 til 2019 vokste Applied Autonomy fra sju til elleve millioner kroner i omsetning. I 2020 ansetter de fire personer til. Målet for 2020 er 30 prosent vekst og tilsvarende for neste år. De har ambisiøse planer og ønsker å vokse mer enn organisk.

  - Vi vil gjerne ha store prosjekter med noen få aktører. Vi har en EU-søknad til Horisont 2020 inne med forskningsmiljøet Cerema og en annen aktør. Vi ser gjerne også utenfor Europa, for eksempel til USA, Kina og Sør-Korea, men vil gjerne bygge opp noen gode referanser før vi tar steget utenfor Europa, sier Madland.

  Eksportmuligheter med Global Growth

  Hvert år tilbyr Innovasjon Norge eksportprogrammer for å hjelpe etablerte bedrifter med salg i internasjonale markeder. Programmet består av forberedende kurs hjemme, og samlinger i aktuelle markeder ute. 

  - Da vi deltok på Innovasjon Norges Global Growth-program i USA knyttet vi noen viktige kontakter og fikk muligheter vi aldri ville fått på egen hånd, sier Madland.

  Det samme skjedde da de deltok på Nordic EV Summit i Oslo i 2019. Der fikk de kontakt med et amerikansk firma som eier alle de gamle bensinstasjonene i New York og som trengte hjelp til å finne ut hva de skal gjøre med dem.

  Applied Autonomy har også flere samarbeidsprosjekter i Europa. Ett prosjekt er i Østerrike med Universitetet i Salzburg og et transportselskap, der kontrakten for utleie av autonome kjøretøy nettopp er forlenget. Et annet samarbeid er med en industriklynge i Toulouse hvor EasyMile, Renault og PSA group er med. Dette har ført til at de franske partnerne anbefaler aktører i Belgia og Nederland å bruke Applied Autonomy. Aktørene vurderer nå om de er modne nok for løsningene.