Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • Vinner markeder med underholdende opplæring

   Attensi
  Attensi

  Opplæring ved bruk av spill- og simuleringsteknologi er stadig mer populært. Norske Attensi har gjort suksess i Europa og har flere internasjonale selskaper på kundelisten. Nå videreutvikler de teknologien for å bli verdensledende på sitt felt.

  Attensi har utviklet en teknologiplattform for digital, spillbasert opplæring, som kombinerer avansert 3D-modellering med kunnskap om menneskelig atferd og pyskologi. Brukerne motiveres til å trene på situasjoner og dilemmaer fra den virkelige verden ved å få belønninger på samme måte som i et underholdningsspill.

  - Dette er en aktiv opplæringsform som engasjerer brukeren. Fordi opplæringen er tidseffektiv og morsom, blir treningen repetert mange ganger på eget initiativ og kunnskapen setter seg bedre hos brukeren. Tilbakemeldingene fra våre kunder er at denne opplæringen øker motivasjonen og gir målbare resultater for virksomheten, sier daglig leder i Attensi, Anne Lise Waal.

  Økt etterspørsel i koronakrisen

  Opplæringsspillene kan utvikles raskt og kostnadseffektivt med utgangspunkt i teknologiplattformen deres. Det har gitt avkastning denne våren.

  - Vi hjalp kundene våre med opplæring tilpasset den nye hverdagen med koronaviruset svært raskt. Bare noen dager etter at samfunnet stengte ned, var de første kundene ute med oppdatert opplæring om smittevern og arbeidsrutiner knyttet til virusutbruddet. De siste ukene har vi sett at markedet har akselerert kraftig på digitaliseringsfronten. Kurs og opplæring i klasserom og konferanser avlyses og flyttes til digitale flater. Vi opplever økende etterspørsel etter løsninger som kan erstatte tradisjonelle, fysiske samlinger.

  Innovasjonslån på ti millioner kroner

  Oslo-selskapet har vokst til å bli blant de største på spillbasert opplæring og kan vise til kunder som Circle K, Hydro og Norgesgruppen. Attensi har i dag 100 ansatte fordelt på kontorene i Oslo og London, og har også et kontor på Nordic Innovation House i Palo Alto, hvor det etter hvert planlegges etablering i USA. Innovasjon Norge har vært en betydelig bidragsyter siden oppstarten av selskapet i 2009.

  - Helt siden vi startet selskapet har Innovasjon Norge vært en av våre viktigste støttespillere både i form av rådgivning og tilskudd. For et vekstselskap som oss er det viktig å ha gode, lokale aktører i ryggen når man er i en krevende vekst- og kommersialiseringsfase, sier Waal.

  - Innovasjon Norge har vært med på å styrke selskapet, slik at det kan lykkes med vekst og eksport. I fjor innvilget vi et innovasjonslån på ti millioner kroner for at de skal kunne videreutvikle teknologien og skalere internasjonalt, forteller Ellen Margrethe Rakneberg i Innovasjon Norge Oslo Viken.

  Utekontorene er døråpnere

  Med 34 kontorer i 30 land bistår Innovasjon Norge norske bedrifter i viktige markeder, noe Attensi har fått erfare i flere omganger.

  - I tillegg til kontorene her hjemme, har særlig kontorene i London og USA vært viktige bidragsytere og døråpnere. Vi er svært takknemlige for all hjelp og støtte de lokale representantene til Innovasjon Norge har gitt oss for å komme raskt «up to speed» i nye markeder, sier Waal.

  Selskapet jobber nå med å skalere teknologiplattformen, erobre nye markeder og utvide kundeporteføljen med større markedsandeler i eksisterende sektorer, samt åpne opp for nye sektorer.

  - Vi planlegger videre ekspansjon i Europa og USA, og har et hårete mål om å bli verdensledende på vårt felt. På veien dit trenger vi mange kunder, riktige investorer og effektive virkemidler.