Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Vinner markeder med underholdende opplæring

  ""
  Attensi

  Opplæring ved bruk av spill- og simuleringsteknologi er stadig mer populært. Norske Attensi har gjort suksess i Europa og har flere internasjonale selskaper på kundelisten. Nå videreutvikler de teknologien for å bli verdensledende på sitt felt.

  Attensi har utviklet en teknologiplattform for digital, spillbasert opplæring, som kombinerer avansert 3D-modellering med kunnskap om menneskelig atferd og pyskologi. Brukerne motiveres til å trene på situasjoner og dilemmaer fra den virkelige verden ved å få belønninger på samme måte som i et underholdningsspill.

  Økt etterspørsel i koronakrisen

  Innholdet på teknologiplattformen kan utvikles raskt og kostnadseffektivt. Det har vært fordelaktig og gitt avkastning i annerledesåret 2020.

  - Vi hjalp kundene våre med opplæring tilpasset den nye hverdagen med koronaviruset svært raskt. Bare noen dager etter at samfunnet stengte ned, var de første kundene ute med oppdatert opplæring om smittevern og arbeidsrutiner knyttet til virusutbruddet. De siste ukene har vi sett at markedet har akselerert kraftig på digitaliseringsfronten. Kurs og opplæring i klasserom og konferanser avlyses og flyttes til digitale flater. Vi opplever økende etterspørsel etter løsninger som kan erstatte tradisjonelle, fysiske samlinger, forteller daglig leder i Attensi, Anne Lise Waal.

  Innovasjonslån på ti millioner kroner

  Oslo-selskapet har vokst til å bli blant de største på spillbasert opplæring og har sluttbrukere i over 80 land. De kan vise til storkunder som Circle K, Boston Consulting Group, Novartis og Norgesgruppen. Innovasjon Norge har vært en betydelig bidragsyter siden oppstarten av selskapet i 2009.

  - Vi har vært med på å styrke selskapet, slik at det kan lykkes med vekst og eksport. I fjor innvilget vi et innovasjonslån på ti millioner kroner for at de skal kunne videreutvikle teknologien og skalere internasjonalt, forteller Ellen Margrethe Rakneberg i Innovasjon Norge Oslo Viken.

   

   

  Attensi har 100 ansatte fordelt på kontorene i Oslo og London, samt et kontor på Nordic Innovation House i Silicon Valley, hvor de planlegger etablering i USA.

  - Helt siden vi startet selskapet har Innovasjon Norge vært en av våre viktigste støttespillere både i form av rådgivning og tilskudd. For et vekstselskap som oss er det viktig å ha gode, lokale aktører i ryggen når man er i en krevende vekst- og kommersialiseringsfase, sier Waal.

  Utekontorene er døråpnere

  Innovasjon Norge jobber for at norske bedrifter skal lykkes med bærekraftig vekst og eksport, og Attensi har benyttet flere av tjenestene både i Norge og på utekontorer.

  - I tillegg til kontorene her hjemme, har særlig kontorene i London og USA vært viktige bidragsytere og døråpnere. Vi er svært takknemlige for all hjelp og støtte de lokale representantene til Innovasjon Norge har gitt oss for å komme raskt «up to speed» i nye markeder, sier Waal.

  Selskapet jobber nå med å skalere teknologiplattformen, erobre nye markeder og utvide kundeporteføljen med større markedsandeler i eksisterende sektorer, samt åpne opp for nye sektorer.

  - Vi planlegger videre ekspansjon i Europa og USA, og har et hårete mål om å bli verdensledende på vårt felt. På veien dit trenger vi mange kunder, riktige investorer og effektive virkemidler.