Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Løser klimautfordringer i innovative partnerskap

  ""
  Det er et økende behov for overvannshåndtering i fortettede byområder.Tarjei Krogh

  Klimaendringer og urbanisering skaper problemer med overvann, ras og flom i tettbebygde bystrøk. Dagens systemer er ikke tilpasset fremtidens vannmengder, og Bærum kommune inngår et innovasjonspartnerskap for å finne gode, innovative løsninger.

  Bærum kommune har over tid sett at flom og store vannmengder skaper store utfordringer og kostnader, og at dagens systemer ikke er gode nok. Det var på tide å tenke nytt. Prosjektet «Fremtidsrettet overvannshåndtering» strekker seg fra høsten 2019 til desember 2022.

  – Vann og avløpshåndtering er en kompleks samfunnsutfordring som gjelder store deler av landet, og behovet for nye helhetlige løsninger er stort. Vi tror dette prosjektet vil ha svært positive effekter, blant annet når det gjelder forurensning av urbane vassdrag, badeplasser og oversvømmelser av kjellere, sier Tone Varslot Stave, avdelingsleder Innovasjon Norge.

  Bærum kommune fikk i 2019 14 millioner kroner som i all hovedsak skal gå til utviklingskostnader i bedriften eller bedriftene som velges inn i innovasjonspartnerskapet.

   

   

  Innovasjon i offentlige anskaffelser

  Mange opplever offentlige anbudsprosesser som krevende å forholde seg til, og at prosessene ikke åpner for innovasjon og samhandling. I et Innovasjonspartnerskap starter man med en kjent problemstilling som ønskes løst, deretter går man i dialog med næringslivet for å finne hva som er et mulig innovasjonsrom for nye løsninger.

  - Innovasjon Norge har virkelig utfordret oss til å tenke nytt. Vi jobber ikke bare med interne utviklingsprosesser, men sammen med næringslivet for å utvikle de beste løsningene. Vi kan diskutere friere i styrte prosesser som ender opp med en anskaffelse i enden, sier Arthur Wøhni, kommunaldirektør for samfunn i Bærum kommune.

  Han forteller at de utlyser en konkurranse i høst, der de søker leverandører som kan utvikle løsninger for håndtering av overvann i byområder. Kommunen kommer til å velge den eller de beste eksterne leverandørene som skal inngå i partnerskapet våren 2021.

  – Det som var spennende med søknaden til Bærum kommune var at de allerede hadde et forprosjekt, hvor de hadde invitert leverandørdelen til å tenke bredt og spille inn gode løsninger. Gjennom dette prosjektet bygger Bærum videre på de erfaringene som er gjort, samtidig som de tar i bruk nye verktøy og innovative anskaffelser for å finne fremtidens løsninger sammen med næringslivet, sier Ann Mari Skinne, spesialrådgiver i Innovasjonspartnerskap i Innovasjon Norge.

  Løsninger for hele landet

  Prosjektet går til desember 2022, men løsningene vil kunne være overførbare til landets øvrige kommuner. Det enorme markedspotensiale er definitivt en oppside for bedriftene som blir valgt ut til å være med.

  - Det er en stor fordel at vi kommer ut av «vannfamilien» og lærer om relevante temaer innen ulike fagområder som teknologi, samhandling og prosjektorganisering. Vi trenger å bygge og planlegge smartere for fremtiden. Dette inngår i det vi kaller «klimaklokt arbeid», understreker Wøhni.

  Han mener samarbeidet gjennom innovasjonspartnerskapet er vinn-vinn. Det gir kommunene bedre resultater, samtidig som aktørene i næringslivet kommer opp med nye løsninger som gir dem utviklingsmuligheter.

  - Mitt råd til ledere i offentlig sektor er: Vær klar over hva innovasjonspartnerskap betyr av muligheter. Lær av andre og sett deg inn i fordelene. Innovasjonspartnerskap er mer enn økonomisk støtte - like viktig er rådgivning og sparring hele veien.