Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Norsk skog blir fremtidens drivstoff

  ""
  Norges første Biozin-fabrikk skal bygges på det grønne området på hele langsiden av sagbruket.Biozin Holding

  Med god hjelp fra Innovasjon Norge er Biozin Holding i gang med å planlegge Norges første biozin-fabrikk. Kan dette være starten på Norges nye industrieventyr?

  I forbindelse med forprosjekteringen av den første biozin-fabrikken i Norge, har Biozin Holding blitt tildelt miljøteknologitilskudd fra Innovasjon Norge. Hensikten er å forberede og planlegge bygging av et fullskala produksjonsanlegg som skal omdanne råstoff fra skogen, som skogsrester og biprodukter fra sagbruk, til den avanserte bioråoljen biozin.

  – Denne investeringen markerer en milepæl i satsingen på fornybart drivstoff basert på norsk skogsråstoff. Dette er et viktig bidrag i det grønne skiftet og viser at Norge sitter på bærekraftige løsninger som verden etterspør, sier Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge.

  Administrerende direktør i Biozin Holding AS, Thomas Skadal, mener bidraget har vært avgjørende for fremdriften i prosjektet.

  – Støtten og samarbeidet med Innovasjon Norge har gitt oss fleksibilitet og mulighet til å gjennomføre nødvendige studier og analyser, sier han.

  Høye ambisjoner

  Biozin Holding har siden 2017 arbeidet med å etablere den første biozin-fabrikken som konverterer råstoff fra skogen til fornybart drivstoff. Forprosjekteringen skal etter planen være ferdig i løpet av 2021 og fabrikken er planlagt lokalisert på nabotomten til Bergene Holms AS sagbruk Nidarå på Jordøya i Åmli kommune.

  – Vårt fokus nå er å ta Åmli-prosjektet gjennom de neste fasene, men vi er overbevist om at tilgangen på råstoff og ikke minst etterspørselen etter avansert bioråolje, vil gi grunnlag for flere biozin-prosjekter i Norge. Kunnskapen vi opparbeider oss her vil gi verdifulle erfaringer vi kan benytte i fremtiden, sier Skadal.

  Stor lokal verdiskaping

  Åmli-fabrikken kan bidra med flere fordeler til sagbruket, som økt prosesskapasitet, mer strømlinjet produksjon, kostnadsreduksjon gjennom optimerte prosesser og lettere tilgang til nye markeder. 

  – Denne industrisatsingen kan gi stor lokal verdiskaping i Åmli kommune og vil kunne skape ringvirkninger for hele regionen. Vi er glade for å være med på å legge til rette for viktige arbeidsplasser, sier Sveinung Hofstad, direktør i Innovasjon Norge Agder.

  Kapasiteten til anlegget vil være på ca. 1000 tonn biomasse per dag og de samlede investeringene er anslått til 3,5 milliarder kroner. Forprosjektet finansieres av aksjonærene Biozin AS, Preem AB, samt ved hjelp av utviklingstilskudd fra Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge. Shell har bidratt med finansiell støtte forut for oppstart av forprosjekteringen. Innovasjon Norge har også tidligere støttet prosjektet i konseptutviklingen.

  Biozin Holding
  Sandefjord