Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tepper som blokkerer branner

  ""
  Bridgehill

  Et brannteppe som tåler langt høyere temperaturer enn andre branntepper skal bidra til at Bridgehill blir en verdensledende aktør innen brannsikkerhet.

  Brannteppet av kvarts tåler mer enn 1000 grader varme i 48 timer, og er et unikt produkt mot blant annet bilbranner. Det tar 10-20 sekunder å trekke teppet over bilen og isolere brannen. I tillegg til å redde liv, er det en effektiv måte å redusere skadeomfang og spare verdier på.

  Attraktiv for investorer

  Innovasjon Norge er en viktig støttespiller i utviklingsarbeidet. Gjennom tilskudd, lån og rådgivning for eksport og internasjonalisering, får bedriften både kapital og kompetanse til å vokse.

  – Vi hadde rett og slett ikke eksistert uten hjelpen fra Innovasjon Norge. Takket være midler derfra fikk jeg utviklet produktene og gjort dem attraktive for investorer. Innovasjonslånet og innovasjonstilskuddet vi har fått fra Innovasjon Norge i år, har vært helt nødvendig for den vekstfasen vi nå er inne i, sier administrerende direktør i Bridgehill, Frank Brubakken, som også er mannen bak ideen.

  Etter mange nyheter om branner der brannvesenet nærmest sto maktesløse i kampen mot spredningsbranner, tok bygningsteknikeren fra Larvik tak i problemet og begynte produktutviklingen.

  - Bridgehill er en spennende bedrift i vekst, som opplever stor interesse både nasjonalt og internasjonalt. Eksportpotensialet er vurdert som stort. Finansieringen skal bidra til å rigge dem for årene som kommer, sier Guri Bjønnes Hotvedt, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge Vestfold og Telemark.

   

  Første leveranse i Tyskland

  Brannteppets høye tåletemperatur er et konkurransefortrinn. En klar fordel er også den mer miljøvennlige slukkemetoden. Tradisjonell brannslokking, som vann og skum, fører til giftig røyk i luften og farlige stoffer i grunnvannet, noe brannteppet forhindrer. I tillegg kan teppet brukes på nytt opptil 30 ganger og kastes som vanlig avfall når det er oppbrukt.

  Flere av Innovasjon Norges kontorer rundt i verden hjelper bedriften inn i nye markeder. Med god hjelp fra vårt kontor i Hamburg, fikk de nylig solgt 116 branntepper til brannvesen nord i Tyskland. Det økende antallet elektriske biler på tyske veier øker risikoen for batteribranner og behovet for effektiv brannslukking.

  - Stadig flere brannvesen oppdager fordelene med branntepper, og etterspørselen vil bare øke. Bridgehill har allerede fått forespørsler fra andre interesserte etter første leveranse. De har noen få konkurrenter, men ingen som videreutvikler teppet på samme måte og sørger for at det har best mulig brannslukkingsegenskaper, forteller Arne Lueders, seniorrådgiver i Export Norway, som er Innovasjon Norges avdeling for eksport.

  Han legger til at Norge blir oppfattet som et foregangsland innen elektrisk mobilitet på grunn av den høye andelen og erfaringen med elbiler, og at Tyskland ofte ser til Norge for innovative løsninger på dette området.

  Søker internasjonal erfaring

  Bridgehills løsninger som håndterer brann i elbil og litiumbatterier selges allerede til 25 land. Larvik-bedriften utvikler og introduserer også andre effektive brannvernverktøy på markedet. Den videre satsingen gjør at de omorganiserer og søker flere medarbeidere med internasjonal erfaring.

  - Vi rigger selskapet for å nå målet om 100 millioner kroner i omsetning innen 4-5 år. Europa, Japan og USA er markedene som får fokus de neste to årene, sier Brubakken, og poengterer at vekstambisjonene er høye.

  – Vi ønsker å bli en verdensledende aktør innenfor brannsikkerhet. Vi vil vise verden hvordan viktige verdier kan beskyttes enklere og raskere enn tradisjonelle slukkeverktøy, understreker Brubakken.

  Bridgehill har også mange norske bedrifter og offentlige aktører på kundelisten. Rundt 60 prosent av landets brannstasjoner har gått til innkjøp av brannteppene. Produktet er også aktuelt for parkeringshus, hoteller, ferjer, kjøpesentre og sykehus.