Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Finansierer vekst gjennom Vekstgaranti

  ""
  Enebolig under oppføring utenfor Oslo, der kunden har engasjert entreprenør gjennom Byggstart.Byggstart

  Da Byggstart skulle over i en ny vekstfase med store investeringer, ble tilgang til bankfinansiering avgjørende for bedriften. Vekstgaranti fra Innovasjon Norge var med på å utløse det.

  Gründerbedriften leverer en digital tjeneste som kobler privatpersoner med kvalitetssikrede entreprenører for bygging og renovering. I 2019 omsatte de for ni millioner kroner og har foreløpig åtte ansatte.

  - Så langt har vi klart å finansiere vekst gjennom midler fra driften, men nå går vi inn i en fase hvor vi skal ansette flere, videreutvikle produktet og markedsføre tjenesten - alt på en gang. Da var tiden inne for å banke på døren til Innovasjon Norge og høre om mulighetene, forteller daglig leder i Byggstart, Andreas Jebsen.

  Riktig finansiering

  Internasjonaliseringsrådgiver i Innovasjon Norge Oslo Viken, Eirik Henriksen, fikk raskt gaidet bedriften videre.

  - Vi hadde et kort møte i etterkant av et Go Global-seminar de deltok på. Neste steg var oppfølging mot vårt kontor i Sverige, samt dialog med DNB for Vekstgarantiordningen, sier han.

  Sammen hadde de vurdert ulike finansieringsløsninger, og funnet at Vekstgarantiordningen var det beste alternativet. Byggstart hadde god betjeningsevne, men begrensede muligheter for å stille sikkerhet. Det tar ordningen sikte på å løse.

  Tilbud om banklån

  Innovasjon Norge lanserte Vekstgarantiordningen som en pilot i 2017, og søknadsfristen for banker som ønsket å delta da ordningen ble permanent var i januar i år. Byggstart hadde kontakt med både Innovasjon Norge og DNB for å sette seg inn i gjeldende krav og søknadsprosessen, og i slutten av mars ble de tilbudt fire millioner kroner i banklån mot vekstgaranti fra Innovasjon Norge. Det kommer ekstra godt med nå.

  - Restriksjonene som følge av koronasituasjonen førte til en betydelig nedgang i antall henvendelser de første ukene. Men den siste tiden har det tatt seg veldig bra opp og i mai hadde vi all time high! Vi er derfor optimistiske med tanke på å vokse videre, sier Jebsen.

  Nye markedsmuligheter

  Bedriftens ønske om å satse internasjonalt fikk de til å delta på Go Global, et miniseminar som går gjennom på hva du må tenke på før du velger marked, hvilke risikoer du må ta høyde for og hvilke tjenester Innovasjon Norge kan tilby som hjelp på veien.

  - Vi har en rekke rådgivere som kan gi innsikt i internasjonal forretningsutvikling og bistå bedrifter som vil eksportere løsningene sine. Med 34 kontorer i 29 land er vi tett på markedene, kjenner forretningskulturer og har et bredt nettverk, understreker Henriksen.

  Byggstart planlegger rask ekspansjon inn i de andre nordiske markedene de neste par årene. De har allerede ansatt en leder i Sverige og ser etter en tilsvarende for Danmark.

  - Vi har fått positive svar fra pågående piloter og ser frem til fortsettelsen. Vi kommer til å dra nytte av Innovasjon Norge sitt nettverk og deres erfaringer med internasjonal ekspansjon, sier Jebsen.