Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Redder liv med ny ultralydteknologi

  ""
  E ny teknologi som kan redde liv på nyfødtintensiven.TYD

  Med støtte fra Innovasjon Norge har Cimon Medical utviklet ny ultralydteknologi som kan redde for tidlig fødte barn. Løsningen lanseres på markedet i slutten av 2021.

  For tidlig fødte kan ha ustabil blodstrømming til hjernen, noe som øker sannsynlighet for hjerneskade. Cimon Medical, som leverer avanserte overvåkningstjenester til helsevesenet, har derfor utviklet NeoDoppler, en probe som kan festes utenpå hodet og måle kontinuerlig blodgjennomstrømming. I dag finnes det kun metoder som gir øyeblikksbilder, noe som gjør det vanskelig å kartlegge og iverksette de tiltakene som gir best effekt.

  – Kontinuerlig måling er vesentlig for å kunne stille rett diagnose og dermed gi rett behandling til rett tid, sier Tormod Thomsen, CEO i Cimon Medical.

  Uvurderlig støtte fra Innovasjon Norge

  Thomsen peker på støtten fra Innovasjon Norge som uvurderlig for å kunne realisere den nye ultralydteknologien.

  – Vi har fått kommersialiseringstilskudd på 600 000 kroner, et mentortilskudd på 30 000 kroner og en innovasjonskontrakt på 4,5 millioner. Innovasjonskontrakten var et spesielt viktig bidrag for oss, og var med på å utløse kapital fra andre investorer, sier han.

  Kunderådgiver i Innovasjon Norge, Janina Lamøy, mener teknologien er nyskapende og banebrytende.

  – Dette er et produkt med høy samfunnsøkonomisk verdi, som vil kunne gi økt livskvalitet for tidligfødte barn. Cimon Medical har lykkes med å løse et krevende problem. De kan vise til et betalingsvillig marked, og de har sannsynliggjort at teknologien kan benyttes også utover det opprinnelige feltet. Dette er viktige kritierier for å motta støtte fra oss. Vi har stor tro på Cimon Medicals videre vekst, sier hun.

  Tett samarbeid mellom teknolog og kliniker

  Ideen kom fra Hans Torp som siden 1979 har jobbet med ultralyd ved det anerkjente forskningsmiljøet ved NTNU i Trondheim. I 2015 begtynte han arbeidet med det som i dag er blitt kjerneteknologien til Cimon Medical. Sammen med barnekardiolog Siri Ann Nyrnes ved St. Olavs Hospital, utviklet de en løsning for å drive kontinuerlig overvåkning av for tidlig fødte.

  Cimon Medical har allerede gjennomført tester blant leger og sykepleiere ved nyfødtintensiv- og barnekardiologiavdelinger i USA og Europa. Alle er svært positive til produktet.

  – Tilbakemeldingene fra potensielle kunder er veldig gode. Mange produkter innen helse er fine å ha, men det er få produkter som er nødvendige å ha, og vi mener vi har utviklet et eksempel på sistnevnte, sier Thomson.

  Stort gjenbrukspotensial

  Teknologien kan også brukes i andre bransjer og sammenhenger enn å måle blodsirkulasjonen i hjernen. Cimon Medical har derfor et klart mål om å utvikle flere produkter, gjerne i samarbeid med industrielle partnere, der teknologien for eksempel kan integreres i andre typer overvåkningssystemer. Det globale omsetningspotensialet er på mange milliarder euro, noe som gir bedriften og produktet svært gode muligheter for vekst.

  - Vi ser frem til lansering i 2021 og er allerede i gang med å utvide virksomheten vår, både geografisk og når det kommer til bruksområder. Ambisjonen vår er naturligvis å bidra til å redde flere liv og gi økt livskvalitet til fremtidige for tidlig fødte, avslutter Thomsen.

  Cimon Medical
  Trondheim