Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Samler data sømløst fra hele verden

  Fra Helsfyr til Hanoi: CodeIT utvikler programvare og systemløsninger for å digitalisere produksjonsprosesser. Arbeidet har fått betydelig støtte fra EU og Innovasjon Norge.

  Produktet eMRB® (electronic Manufacturing Record Book) er en skybasert løsning for å digitalisere all dokumentasjon i produksjonsprosesser. I stedet for utskrifter og manuell arkivering, blir informasjon fra ulike lokasjoner automatisk opprettet og validert i skyen. Kunden får rask tilgang til sine data og kan gjøre endringer i sanntid.

  Hentet finansiering fra EU

  Selskapet har mottatt 1,2 millioner euro gjennom EU-programmet Horisont 2020. Programmet støtter små og mellomstore bedrifter med internasjonale ambisjoner innen forskning og innovasjon.

  Å søke om disse midlene er komplisert og tidkrevende. Innovasjon Norge er opptatt av å gjøre veien så enkel som mulig for bedriftene, og våre EU-rådgivere bistår i søknadsprosessen. Resultatene har vist at det norske næringslivet er svært konkurransedyktig på den europeiske arenaen og flere kommer seg gjennom nåløyet – slik som CodeIT.

  – Effekten av pengene har vært betydelig! Vi kunne gi gass og følge opp med ressurser som hadde vært helt umulig uten EU-midlene. Fart og god timing er kritiske suksessfaktorer. Hvis vi mister tempo, legges landskapet åpent for konkurrerende løsninger og det er fare for å miste gjennomslagskraft, sier daglig leder i CodeIT, Bjørnar Torsnes.

  Rådgivning i ti år

  Innovasjon Norge har levert strategisk rådgivning til CodeIT gjennom ti år.

  - Å ha krevende samtalepartnere hos Innovasjon Norge på seniornivå har vært avgjørende. De forstår dette med langsiktighet og stahet. Innovasjon Norge har vært viktig for oss siden den spede begynnelsen, sier Bjørnar Torsnes, daglig leder i CodeIT.

  Prosessen med navnerettighetene til eMRB ble igangsatt med hjelp fra en IPR-rådgiver i Innovasjon Norge. Andre tjenester de har mottatt er lavrisikolån, etablerertilskudd og designrådgiving. Selskapet har også deltatt på kurs og programmer i regi av Innovasjon Norge, blant annet eksportprogrammet Global Growth Marine. 

  - Man får mot i brystet og vett i pannen gjennom et slikt lærerikt program. Det er flinke og dedikerte folk i Innovasjon Norge som leder programmet. Jeg vil særlig fremheve lagoppstillingen i Hanoi, sier Torsnes.

  Internasjonalt marked

  Fra de begynte utviklingen og til produktet var merkevarebeskyttet og på markedet gikk det fire år. Etter lansering har pilene pekt oppover.

  - CodeITs suksess er et resultat av over ti års bevisst arbeid. Det har vært svært viktig for oss å dokumentere at vi bygger en solid virksomhet, og en forretningsmodell som spisser seg innenfor kjerneaktivitetene. Samtidig har vi vært opptatt av å gripe nye muligheter som springer ut fra kjernevirksomheten, og utviklingen av CodeIT eMRB er en slik mulighet, forteller Torsnes.

  Selskapet er godt etablert i Norden med og har et salgskontor i Vietnam. De har en klar målsetting om å vokse internasjonalt. Gjennom sin største kunde Mowi, tidligere Marine Harvest, har Oslobedriften IKT-løsninger i Skottland, Irland, Canada, Chile, Japan og USA.

  Enkelt og effektivt for kunden

  Programvaren er bygget på standardløsninger i åpen kildekode i stedet for skreddersøm, noe som gjør det kostnadseffektivt, enkelt å sette opp og vedlikeholde. Sikkerhetsnivået er høyt. Dermed unngår kunden å være avhengig av én totalleverandør og slipper å jobbe med systemer som ikke snakker sammen.

  Idéen oppsto i grensesnittet mellom krevende kundepartnere (Tine IKT og Bestra Engineering) og CodeIT. Prosjektet fikk finansiell risikoavlastning gjennom en innovasjonskontrakt fra Innovasjon Norge.

  CodeIT
  Oslo