Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Metode for å fryse ned fiskegener

  ""
  Fotolia/Cryogenetics

  Cryogenetics har utviklet en metode for å fryse og lagre avlsmateriale til fiskeoppdrett. Teknologiselskapet er ledende innen feltet, og selger sine produkter og tjenester til blant annet Canada, Chile og USA.

  Innovasjon Norge har bidratt både i etableringen og utviklingen av selskapet. Først med etablerertilskudd, deretter med Innovasjonskontrakter og lånefinansiering. En låneordning i samarbeid med selskapets lokale bank gjorde det mulig å satse internasjonalt på et tidlig tidspunkt.

  - For Cryogenetics har finansniseringen fra Innovasjon Norge vært helt avgjørende for vår konkurranseposisjon. Tidlig etablering av våre tjenester i det globale markedet har vært avgjørende for å etablere oss før konkurrentene kom på banen. Kundene er vant til å kjøpe en service fra oss og går ikke lett over til konkurrenten som selger utstyr, sier administrerende direktør i Cryogenetics, Eli Sætersmoen.

   

  Eksporterer til hele verden

  Hamar-bedriften har utviklet teknologien kryokonservering, som gjør det mulig å fryse ned spermier fra hannfisk, kalt melke, for å tine for reproduksjon når det er ønskelig. Cryogenetics har utviklet kompetanse på reproduksjon av de kommersielt viktigste fiskeartene. Teknologien muliggjør å reprodusere de sunneste individene, og bidrar dermed til en mer effektiv matproduksjon med mindre bruk av medisiner.

  Selskapet er i vekst og har en høy andel eksport. Fra Hamar betjenes det europeiske markedet, og de har egne laboratorier for frysing og lagring i Canada og Chile. Cryogenetics har jobbet seg til en unik posisjon og utvikler en teknologi som har betydning for både havbruksnæringen, myndigheter som vil bevare truede arter og aktører innenfor den medisinske vitenskapen.

  - Selskapet har høy kompetanse innen sitt område, og de har tatt en global posisjon når det gjelder bruk av frossen melke til befruktning av fisk. De driver et utstrakt utviklingsarbeid, blant annet ved å benytte teknologien for nye marine arter og kan dermed ekspandere i nye internasjonale markeder, forteller Ole-Andreas Smette, spesialrådgiver i Innovasjon Norge.

  Deltatt på våre vekstprogrammer

  Flere av Innovasjon Norges utekontorer har bidratt med rådgivning og partnersøk. For Cryogenetics har en kobling mot relevante aktører vært viktig for å få et internasjonalt nettverk og ta en global posisjon. Selskapet har også deltatt på to kompetanseprogrammer for vekst.

  - Nettverket vi fikk innledningsvis gjennom Innovasjon Norge har vært avgjørende for oss. Det er stor forskjell på å være en liten aktør ute i den store verden alene, og det å ha med seg Innovasjon Norge som introduserer deg til nyttige kontakter. Mange av forbindelsene vi fikk i starten arbeider vi også med i dag, sier Sætersmoen.

  Selskapet, som er medlem av Norges ledende bioteknologiklynge NCE Heidner Biocluster, utvikler stadig sitt produkt- og tjenestespekter. De jobber med å forbedre reproduksjonsevnen til flere arter ved å forske på lagring av melke, evaluering av melkekvalitet og testing av kjønn. Løsningene er et resultat av årelangt og solid forskningsarbeid, der det meste utføres på hovedkontoret og -laboratoriet i Hamar.