Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Rigget for vekst i nye industrier

  ""
  Komposittproduktene erstatter stål og betong i både eksisterende og fremvoksende anvendelsesområder.CSUB

  CSUB utvikler komposittløsninger for å vokse innen havbruk og fornybar energi – både i Norge og internasjonalt.

  Arendal-selskapet har siden oppstarten i 2003 spesialisert seg på å utvikle og produsere avanserte komposittløsninger til flere industrier. De markedsledende produktene lages i Arendal, Bokn i Rogaland og Litauen, og leveres globalt.

  Med utgangspunkt i kjernekompetansen utvikler selskapet nå nye og forbedrede løsninger for ytterligere vekst. På kort sikt forventer de størst vekst innen lukket oppdrett, mens havvind og flytende sol blir svære markeder på lengre sikt.

  Finansiering for omstilling

  Administrerende direktør i CSUB, Anders Holm, forteller at samarbeidet med Innovasjon Norge har vært viktig - både for innovasjon, kommersialisering og vekst.

  - Finansieringsordningene har gitt oss mulighet til å satse på utvikling og omstilling, også når markedsforholdene har vært krevende, sier Holm.

   

   

  Selskapet har levert stadig flere produkter i komposittmaterialer, som for eksempel glassfiberarmert polyester (GRP), til undervannsinstallasjoner i olje- og gassbransjen, og til oppdrettsbransjen. Dette materialet er kjent for stivhet og styrke i kombinasjon med lav vekt og bestandighet i marine miljøer. I tillegg arbeider de med å få gjennomslag for nyutviklet patentert teknologi innen både akvakultur og marin fornybar energi.

  Innovasjon på internasjonalt nivå

  Selskapet jobber strukturert og proaktivt med både innovasjon og vekst i tett partnerskap med kunder og internasjonale aktører. Innovasjon Norge og andre virkemiddelaktører som Norwep bidrar til selskapets fremdrift.

  - En av våre viktigste oppgaver overfor norske bedrifter er å avlaste risiko, og i dette tilfellet har vi bidratt med risikoavlastning for innovasjon på internasjonalt nivå, samt vekstkapital for å støtte selskapets raske vekst, forteller finansieringsrådgiver Jon Arne Rasmussen i Innovasjon Norge Agder.

  Pengene har gitt CSUB økonomisk styrke til å utvikle og kommersialisere løsninger for det norske og internasjonale markedet innen både olje og gass, akvakultur og fornybar energi. At teknologien og løsningene er attraktive både for eksisterende og fremvoksende industrier, har ført til betydelig interesse og økende etterspørsel.

   

   

  CSUB
  Arendal