Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Styrker kommunikasjonen mellom skip og land

  ""
  NYK Line, Japan

  Fra Tromsø til Tokyo: Et strategisk partnerskap mellom Tromsø-bedriften Dualog og et av verdens største rederi, japanske NYK shipping, har resultert i en langsiktig industriell forsknings- og utviklingsavtale.

  Avtalen omfatter utvikling av nye produkter og tjenester for å styrke NYK sine digitale løsninger om bord. I prosjektet med Dualog starter man med en «testgruppe» på 50 skip, for så å rulle ut til hele NYK sin flåte på om lag 800 skip. Som en følge av utviklingsarbeidet, som etter planen skal vare til slutten av 2021, vil Dualog få en ny og forbedret portefølje.

  Flere innovasjonskontrakter

  Kommersielle havgående skip har nå tilgang til mer båndbredde enn før. Tromsø-bedriften tilbyr en maritim digital plattform og tjenester som sikrer at internett-, e-post- og skytjenester fungerer pålitelig og sikkert ombord på skip – og mellom skip og land. Dette hjelper kapteinene med tilgang til oppdaterte værmeldinger, drivstoffestimater og en rekke andre nyttige data, samt mulighet til akuttmedisinsk hjelp.

  Dualog har hatt prosjektsamarbeid med tilskudd fra Innovasjon Norge i flere omganger siden oppstarten i 1994. Bedriften har også hatt et langvarig og godt samarbeid med Innovasjon Norges kontorer i Singapore og Tokyo.

  - For en teknologibedrift som oss er dette viktige virkemidler for å kunne jobbe med utvikling langt ute i markedet. Vi har vært særlig fornøyd med kundestyrte innovasjonskontrakter og tilskudd til internasjonalisering. Det er krevende å vinne frem i dette markedet, og vi har hatt stor glede av den risikodelingen Innovasjon Norge har vært med på, forteller Morten Lind-Olsen, CEO i Dualog.

   

  Cyberriskostyring blir obligatorisk

  Verdens handelsflåte vokser, og det samme gjør etterspørselen etter frakttjenester, ifølge FNs gjennomgang av sjøtransport. Siden skipsindustrien til enhver tid trenger å holde kontakten og stadig møter nye rapporterings- og sikkerhetskrav, vil sikre og effektive kommunikasjonstjenester om bord på skip bli stadig mer ettertraktet. 

  Når det gjelder datautveksling mellom skip og land, har cybersikkerhet fått økende betydning for NYK. Overvåking og beskyttelse av trafikken er også avgjørende når det gjelder overholdelse av internasjonale retningslinjer. Det er allerede avgjort i IMO Maritime Safety Committee at cyberrisikostyring ombord på skip blir obligatorisk fra 1. januar 2021.

  Internasjonal suksess

  Siden 1994 har Dualog installert systemet sitt på mer enn 3 500 skip over hele verden. De har blant annet lykkes fordi de har hatt et sterkt fokus på tilstedeværelse i markedet og på å forstå kundenes behov. Selskapet har kontorer i Tromsø, Oslo, København, Liverpool, Athen, Dubai og Singapore.

  - Dualog har hele tiden hatt ambisjoner om vekst, og de har hatt et klart mål og en tydelig strategi for sin utvikling. I sum har de gjort mange av de tingene som kjennetegner de bedriftene som lykkes, sier kundeansvarlig i Innovasjon Norge, Inger E. Haug.

   

  Dualog
  Tromsø