Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Fjerner farlige kjemikalier fra arbeidsplasser

  ""
  Ansatte tester den nye løsningen som skal gjøre det enkelt å erstatte skadelige kjemikalier.EcoOnline

  Med støtte fra Innovasjon Norge har EcoOnline utviklet en programvareløsning for å redusere bruken av farlige kjemikalier. Nå skal de skape sunnere, tryggere og mer bærekraftige arbeidsplasser over hele Europa.

  Bruk av farlige kjemikalier er et økende problem i samfunnet, og en stor belastning for både mennesker og miljø. Den nye programvaren fra EcoOnline hjelper selskaper å finne mindre skadelige alternativer, som svarer på kravene i norsk lov og internasjonalt regelverk.

  –  I dag bruker nesten halvparten av våre kunder stoffer som er registrert som så farlige at de bør forbys. Vårt nye verktøy gjør det lett å sammenligne kjemikalier og finne fornuftige alternativ. På sikt vil verktøyet gjøre dette automatisk, forklarer Tormod Mikalsen Nedreberg, ansvarlig for prosjektet i EcoOnline.

  Ny teknologi innen kunstig intelligens

  Innovasjon Norge har vært en aktiv støttespiller i utviklingen av produktet og har bidratt finansielt med tilskudd til utvikling av miljøteknologi. Dette har gitt selskapet mange positive synergieffekter.

  – Uten Innovasjon Norge hadde det tatt mye lengre tid å omsette innovativ teknologi til konkrete løsninger. I tillegg har støtten gitt oss mulighet til å bruke ressurser på å utvikle ny teknologi innen kunstig intelligens og maskinlæring. Dette er viktige områder for oss fremover, sier Nedreberg.

  Bærekraftig verdiskaping

  I tillegg til den umiddelbare økonomiske gevinsten det gir å redusere skadelig stoffer, er det et konkurransefortrinn å jobbe proaktivt for å skape trygge arbeidsplasser og redusere miljøavtrykket.

  – Forbrukere og interesseorganisasjoner forventer en strengere praksis enn hva lovverket kan gi. Derfor er bedrifters omdømme sårbart hvis uhell som påvirker miljø eller mennesker oppstår. Dette skaper økt etterspørsel etter verktøy som kan hjelpe bedriftene med å imøtekomme holdningene som dominerer i markedet, forklarer Nedreberg.

  I stor vekst

  I takt med økt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kjemikalietrygghet, opplever EcoOnline stor vekst. Med en omsetning på rundt 200 millioner i 2019, 250 kloke hoder fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Storbritannia og over 6000 kunder i 80 ulike bransjer, er selskapet godt rustet for ytterligere internasjonal vekst.

  – Takket være Innovasjon Norge er vi ett steg nærmere vår visjon om å bli Europas største og mest foretrukne leverandør av HMS-programvare. I fremtiden har vi også ambisjoner om å inkludere andre programvareløsninger for et utvidet HMS-kvalitetssystem. Derfor må vi belage oss på tøff internasjonal konkurranse i årene som kommer. Det nye verktøyet vil gi oss et fortrinn, understreker Nedreberg.

  Randi Egge Husby i Innovasjon Norge har stor tro på bedriftens mål om å bli en av Europas ledende på sitt felt.

  – EcoOnlines styrke er ansatte med høy faglig kompetanse, et godt nettverk og klare mål. De jobber strategisk og er gode på å utvikle løsninger som kundene etterspør. Med dette nye verktøyet er jeg sikker på at selskapet kan hevde seg i et tøft internasjonalt marked, og jeg gleder meg til å følge deres reise videre.

  EcoOnline
  Tønsberg