Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Banebrytende og bærekraftig byggemateriale

  ""
  Foamrox

  Foamrox har utviklet et byggemateriale produsert av resirkulert glass. Gjennom Innovasjon Norges Omstillingsmotor hentet de avgjørende kompetanse fra klyngemiljøer.

  Siden oppstarten i 2012 har Arendal-bedriften utviklet et alternativ til betong for anleggsbransjen, blant annet til byggingen av tunneler. Byggematerialet er basert på resirkulert glass, og består av elementer som har god strukturell styrke og høy brannmotstand, samtidig som de er isolerende og vanntette. Elementene veier kun en tiendedel av tilsvarende elementer i betong.

  Støtte i strategiprosessen

  Utviklingsarbeidet har vært finansiert med egne midler og offentlige støtteordninger. Det har vært et krevende dokumentasjonsarbeid, der mange norske forskningsinstitusjoner og konsulentselskaper har vært involvert. Innovasjon Norge har fulgt bedriften siden oppstarten og bidratt med både finansierings- og rådgivningstjenester.

  - Samarbeidet med Innovasjon Norge vært helt avgjørende i utviklingsprosessen. Det gjelder for eksempel risikolån og ikke minst støtte i strategiprosessen via Omstillingsmotor, sier daglig leder i Foamrox, Glenn Jakobsen.

  Omstillingsmotor: Digitalt kompetanseløft er en kompetansetjeneste fra Innovasjon Norge, der små og mellomstore bedrifter får tilskudd til å kjøpe skreddersydde kompetanseopplegg fra noen utvalgte klyngemiljøer. Foamrox brukte midlene til å profesjonalisere strategiprosessen i samspill med Kongsberg Innovasjon AS og Innoventus Sør, og ga tilbakemelding om at de var svært fornøyd med både prosessen og resultatene.

  Stort markedspotensial

  Ettersom råvaren i byggematerialet er resirkulert glass, bidrar løsningen også til sirkulær økonomi. Råvaren kombinert med produktets lave vekt gir svært lave klimagassutslipp både under produksjon, transport og montering sammenlignet med tradisjonelle byggematerialer. Det økende fokuset på bærekraft innenfor bygg- og anleggssektoren vil være en drivkraft for å øke bruken av denne type konstruksjonsmaterialer.

  Markedsintroduksjonen av Foamrox-produktene startet for alvor mot slutten av 2018. Det har resultert i leveranser til over ti forskjellige anleggsprosjekter i løpet av de siste tolv månedene. Det er levert rammer for nødskap, nødkiosker, nødgjennomganger, brannsperrer, brannvannskapper og trekkekummer. Kundene er blant annet Scanmatic AS, Veidekke og Mesta på oppdrag for Nye Veier og Statens Vegvesen.

  Bedriften skal nå utvikle et demonstrasjonsanlegg for å verifisere at teknologien er funksjonell i tunellhvelving. Dette er et nytt utviklingsprosjekt som har fått innvilget inntil 8 000 000 millioner kroner i tilskudd gjennom miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge. Lykkes de med prosjektet, vil det gi enorme muligheter for selskapet og et betydelig bærekraftløft for anleggsbransjen. Foamrox i ferd med å endre seg fra en typisk gründerbedrift til en moderne industribedrift og har ambisjoner om internasjonalt gjennombrudd.

  Foamrox
  Arendal