Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Forhindrer brann med miljøvennlig løsning

  ""
  Administrerende direktør i Funzionano, Morten Eikenes, ved siden av en pilotreaktor med pågående syntese av Funzionanos miljøvennlige flammehemmer, D-PYRE™.Funzionano

  Funzionano har utviklet en nanoteknologi til bruk i produksjonsfasen for å lage materialer med nye egenskaper. Det sikrer redusert brennbarhet i disse materialene og færre miljøskadelige utslipp.

  I regi av et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge og Jiangsu Science and Technology (Jiangsu S&T) i Kina, har Funzionano inngått et samarbeid med Greentech i Kina for å utvikle og implementere materialer til bruk i bilindustrien, med spesielt fokus på brannmotstand.

  En markedsposisjon i Kina

  - Dette er et veldig spennende samarbeid og en fantastisk mulighet for oss til å etablere en markedsposisjon i Kina. Utviklingsprosjektet tar utgangspunkt i flere sider av basisteknologien vår. Vi er i planleggingsfasen nå, men ser et stort potensial i samarbeidet fremover, sier Morten.

  Funzionano har mottatt tilskudd til miljøteknologi og lån fra Innovasjon Norge for å utvikle nanoteknologien. I etablering av samarbeidet med Greentech har også Innovasjon Norges kontor i Shanghai vært involvert.

  - Vi har vært i kontakt med Funzionano i flere år, og stilt med både finansiell støtte og annen bistand. De hadde allerede gjort mye av grunnarbeidet rundt løsningen sin før vi ble involvert. Vi har bidratt med finansiering for å videreutvikle og teste produktet, og for å ta det ut til markedet. De har svært god kompetanse og har truffet et behov med produktet sitt. Greentech-samarbeidet er en god begynnelse for å få demonstrert produktet i det kinesiske markedet, sier Reidun Løite Myhra, finansieringsrådgiver hos Innovasjon Norge.

   

  Aktivt bidrag mot en bærekraftig verden 

  Innenfor materialteknologi og produktutvikling er det fokus på å utvikle produkter som er trygge i bruk. Av den grunn tilsettes også mange materialer såkalte halogenholdige flammehemmere (bromerte og klorerte) – en fellesbetegnelse på om lag 75 organiske stoffer som brukes som flammehemmere i mange forskjellige produkter og varer. Halogenholdige flammehemmere brukes blant annet innenfor transport, hvor stoffet er blandet inn i harde og myke plaster, slik at brannskadene skal reduseres ved en eventuell brann.

  I senere år er det blitt kjent at enkelte halogenholdige flammehemmere har negativ miljø- og helseeffekt. Det er derfor behov for å finne alternative løsninger, slik som Funzionanos har gjort. Nanoteknologien D-PYRE™ er en mer miljøvennlig flammehemmende teknologi, som helt eller delvis kan erstatte dagens halogenholdige flammehemmere. Funzionanos løsning er miljøvennlig fordi den i stor grad baserer seg på fornybare materialer og ikke gir skadelige utslipp i produksjon og bruk.   

  - Det er mange fordeler med vår løsning. Den bidrar først og fremst til å forhindre brann like effektivt som dagens løsninger. Tilsetning av D-PYRE™ i materialer kan i stor grad redusere, eller i enkelte tilfeller fullstendig erstatte, behovet for flammehemmere som har større miljømessig risiko, sier Morten Eikenes, administrerende direktør i Funzionano.

  Sterkt vekstpotensial

  Mange har tro på produktet som bedriften har utviklet. Funzionano har også sikret finansiering fra flere investorer; Investinor, Skagerak Maturo Seed, Sintef Venture IV og Kongsberg Innovasjon.

  - Ved hjelp av Innovasjon Norges støtte, jobber vi med å videreutvikle løsningen vår, og ser på ulike applikasjoner og varianter av produktet. Vi ser mange muligheter for teknologien både i Norge og i resten av verden. Vi jobber allerede tett med potensielle kunder i flere land for å teste applikasjonen og tilpasse løsningen, sier Eikenes.

  Innovasjon Norge prioriterer bedrifter som har ambisjoner og evne til å realisere disse.

  - Funzionano har tidlig hatt som mål å nå det internasjonale markedet. For et selskap med store ambisjoner og prosjekter, blir det ekstra viktig med gode og sterke investorer. Funzionano vært fått viktige investormiljø med på laget, og det bidrar til å trygge selskapets gjennomføringsevne. Det er noe vi vektlegger i våre vurderinger, sier Løite Myhra.

   

  Funzionano
  Porsgrunn