Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Vil eksportere norsk møbeldesign

  ""
  Inger Marie Grini

  Spesialdesignet innredning til den undersjøiske restauranten Under, ga Hamran snekkerverksted massiv oppmerksomhet. Nå satser familiebedriften internasjonalt og begynner i Italia.

  Hamran snekkerverksted planlegger å gjøre salgsfremstøt og eksportere noen utvalgte produkter til luksusmarkedet i begynnelsen.

  Støtte til samarbeidsprosjekt

  Bakgrunnen for eksportsatsingen er en rekke forespørsler i etterkant av samarbeidsprosjektet med restauranten Under, der bedriften leverte spesialdesignede møbler og interiørløsninger av sørlandsk eik. I tillegg har satsingen «Made by Wood», der tre snekkerbedrifter har gått sammen for å markedsføre seg, gitt en dytt i internasjonal retning.

  Innovasjon Norge har støttet begge prosjektene i form av tilskudd til Innovasjonskontrakter og Regionale distriktsmidler, samt gitt rådgivning for videre vekst.

  - Støtten fra Innovasjon Norge har gjort det mulig å jobbe mer aktivt mot et nytt marked. Kunnskapen vi har fått har hjulpet oss til å knytte nye kontakter, og vi er nå klare for å satse på eksport av våre produkter, sier Trond Hamran, daglig leder i Hamran Snekkerverksted.

  Opprettholder arbeidsplasser

  Hamran har holdt på i snart 90 år, og er en hjørnesteinsbedrift i Hægebostad i Agder med avdeling i Kristiansand og Oslo. Familiebedriften produserer i hovedsak innredninger til kjøkken og bad, og produktene kjennetegnes av høy kvalitet. Store deler av salget går til et betalingsvillig marked i Osloregionen.

  Innovasjon Norge har fulgt bedriften i mange år, og støttet utviklingsprosjekter som har bidratt til å styrke og opprettholde arbeidsplasser.

  - Hamran er en sentral bedrift innen trebasert næringsliv som viser vei med tanke på ny og innovativ bruk av tre inn i nye markeder. Det er spennende å følge bedriften som nå ønsker å eksportere. De har trolig store muligheter ved å satse på norsk identitet og design basert på norsk lauvtre, mener rådgiver i Innovasjon Norge, Roar Flatland.

  Snekkerverkstedet har et godt samarbeid med alle de viktige miljøene i trebransjen i Agder, og er selv aktivt med på å utvikle denne bransjen videre.

  Strategi for internasjonal satsing

  Agder-bedriften er opptatt av at den norske møbelbransjen har mange muligheter i verden, selv om det er et krevende marked. Og når norsk design, produksjon og håndverk får oppmerksomhet og vekker oppsikt, bør aktørene smi.

  I forkant av den internasjonale satsingen har Hamran vært opptatt av å skaffe kunnskap og nettverk i arbeidet med forretningsmodellen og strategien. De har også jobbet med å tydeliggjøre sin profil og merkevare ved å satse sterkere på norske ressurser og håndverksløsninger.

  - Selv om koronapandemien har gitt oss noen utfordringer, fortsetter vi arbeidet med eksportsatsingen og forventer økt salg av våre norskproduserte varer de neste årene, sier Hamran.