Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Sensorer som forhindrer strømbrudd

  ""
  Brage W. Johansen, administrerende direktør i Heimdall Power, viser frem sensoren som samler og sender data fra strømnettet.Kristofer Ryde

  Heimdall Power har utviklet sensorer som gir netteierne nøyaktig informasjon fra strømnettet. Det kan løse en av århundrets store utfordringer. 

  Heimdall Power oppgraderer strømnettet med noe som kalles neurons, kombinerte følere og sendere, som kobles direkte på strømledningene. Senderne gir netteierne sanntidsdata fra strømnettet.

  Med dagens løsning mottar ingen beskjed om at det kan være feil på linjene før strømmen blir brutt. Da må man manuelt finne ut hvor feilen ligger. Heimdall Power håper å gjøre det mulig for netteierne å rette opp i feilen før strømbruddet skjer ved å hente inn data om blant annet temperatur og vibrasjon. 

  – Hvis det for eksempel har bygd seg opp snø på en linje vil systemet oppfatte det. Da kan vi gi beskjed til kunden og forhindre at det blir strømbrudd, forklarer Brage W. Johansen, administrerende direktør i Heimdall Power.

  Kan spare milliarder

  – Strømnettet er en hundre år gammel teknologi, og det har fungert godt til nå. Men de siste årene har det skjedd store endringene med el-biler og elektriske ferger, samt sol- og vindparker. Det har skapt en enorm dynamikk som ikke eksisterte  for bare noen få år siden, utdyper Johansen.

  I dag kjøres strømnettet veldig forsiktig for å unngå brudd, men med Heimdall Powers system vil netteierne vite nøyaktig hvilken kapasitet de kan kjøre på. En diagnose av nettet over tid vil også ha betydning for hvilke utbedringer de må investere i.  

  – Netteiere som tenker at de bør ruste opp strømnettet trenger kanskje ikke bygge nytt, men bare oppgradere deler av det. Det kan spare dem for milliarder i utbygging, mener Johansen.

  Heimdall Power har hatt to langtidstester av systemet og ni pilotkunder som har prøvd ut installasjoner. Blant dem finner vi Lyse, Skagerak Energi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). 

  Enorme fordeler for samfunn og miljø

  Dataene Heimdall Power samler inn brukes til å levere i alt ti tjenester. Som hjelp til å realisere prosjektet fikk de støtte fra Innovasjon Norge gjennom Miljøteknologiordningen. 

  – Heimdall Power tenker vekst og internasjonalisering, som er to av hovedmålene med investeringer gjennom Miljøteknologiordningen. Det er veldig viktig å støtte bedrifter som Heimdall Power, både med tanke på å løse miljøutfordringene vi står overfor, men også fordi vi ønsker å beholde og utvikle norsk kompetanse innen grønn teknologi, sier Arne Seljelid finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge. 

  – Uten hjelpen fra Innovasjon Norge, både hjemme og i utlandet, ville veksten gått mye saktere. Hjelpen er helt avgjørende for å få så rask progresjon med kundene, avslutter han.

  Klare for globale markeder

  I dag består Heimdall Power av ti ansatte spredt utover Norge, fra Steinkjer til Stavanger. De har åpnet kontor i Düsseldorf i Tyskland og planlegger for å ekspandere globalt.

  Teknologien kan brukes på alle strømledninger i verden, og selskapet har god dialog med store nettselskaper i Frankrike, Tyskland, England og India. 

  En effektivisering av strømnettet vil ha enorme fordeler for både samfunnet, klima og miljø. Fordelene er så store at Heimdall Power kom på andreplass i konkurranse mot 130 andre selskaper om å bli "The gamechanging clean tech of the year" under Nordic Cleantech Open i 2018/2019.