Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Hjelper unge å knekke lesekoden

  Barn som leker i gangen på en barneskole
  Skolestart med bokstavmestring og mer tid til frilek for alle barn.John Erik MA Galliano

  Gründeren av iMAL hadde jobbet som spesialpedagog i 20 år, da hun oppdaget en ny måte å øve inn bokstaver på. Konseptet har internasjonalt potensiale.

  Metoden bidrar til effektiv leseopplæring på tross av dysleksi, språkvansker eller generelle lærevansker. I 2019 kjøpte 450 skoler i Norge årslisens til produktet.

  – Det tok litt tid før jeg skjønte hva dette dreide seg om, men da jeg ble presentert for markedsaksepten, innså jeg at hun har noe viktig på gang. Det er et stort samfunnsproblem som hun søker å løse. Mange unge sliter fordi de aldri har lært å lese og skrive skikkelig. Hun har fått mange tilhengere på sin vei og gjør mye riktig, sier Inger Einvik, rådgiver i Innovasjon Norge Trøndelag.

  Nyttig bedriftsnettverk

  Prosjektet er et godt eksempel på en distriktsbedrift som jobber inn mot det offentlige. Bedriften har fått både kompetanse og kapital fra Innovasjon Norge.

  – Vi har fått avgjørende støtte og veiledning fra Innovasjon Norge. Mentorstøtten har gitt oss verdifull kunnskap gjennom kritiske faser, og bedriftsnettverket resulterte i et samarbeid som førte til at vi fikk testet en betaversjon i Sverige, forteller gründeren Regine Nagelhus.

  Hun testet opplegget gjennom egen praksis før hun bestemte seg for å kommersialisere i 2015. Gjennom aktiv bruk av sosiale medier har pedagoger i hele Norge gitt tilbakemeldinger på læremidler og kurskonsept i utviklingsfasen. iMAL selger årslisenser til skoler, og sertifiserte kursledere holder opplæring.

  Aktiv bruk av sosiale medier

  – Min ambisjon er at elever skal lykkes med lesing og skriving fra første dag på skolen. Lyset i øynene til et barn som knekker lesekoden er bedriftens drivkraft, understreker Nagelhus.

  Den gode mottakelsen i det norske markedet har gjort internasjonalisering svært interessant. Bedriften har innhentet kunnskap om nettverk og muligheter internasjonalt. I første omgang gjelder dette Sverige, Tyskland og Spania. Innovasjon Norges kontor i Sverige bisto bedriften med undersøkelser i det svenske skolemarkedet, og i 2019 var programvaren klar for dette markedet. 

  Årets sosiale entreprenør

  iMALog Regine Nagelhus ble kåret til Årets Sosiale Entreprenør i 2019. Prisen gis til et selskap med innovative og gode løsninger på sosiale utfordringer. Den deles ut av Ferd sosiale entreprenører, og Innovasjon Norge sitter i juryen.  

  - Prispengene gir oss muligheten til å sette mer fart på markedsarbeidet i Sverige. Vi har engasjert en person som rekrutterer skoler i Sverige til å prøve iMAL. Det er nå 660 skoler som tester ut produktet. Vi ser at testingen gir samme gode effekt som vi fikk i det norske markedet, sier Nagelhus.

  iMAL har doblet omsetningen hvert år siden oppstarten, og har hele tiden følere ut for nye markeder. De var blant annet en del av den nordiske paviljongen til Innovasjon Norge på festivalen Nordic Innovation House i Singapore. Dette er en festival som retter seg mot fintech, healthtech og sirkulær økonomi.