Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Smartteknologi forenkler utleie

  ""
  Hovedmålet vårt er å forenkle hverdagen og hjelpe flest mulig reiselivs- og utleiebedrifter med å frigjøre ressurser og ta i bruk bærekraftig teknologi på en enkel måte, forteller Hugo Mølmesdal, daglig leder i Intin.Intin

  Teknologibedriften Intin utvikler en løsning for bedre samhandling mellom utleier og leietaker. Prosjektet har internasjonalt vekstpotensial.

  - Vi sa ja til å støtte dette fordi det er et nyskapende prosjekt i skjæringspunktet mellom reiseliv og digitalisering, og ikke minst at det har internasjonalt vekstpotensial, sier finansieringsrådgiver Rune Henjesand i Innovasjon Norge Vestland.

  Bedriften tar sikte på å dekke utleie- og reiselivsbransjens behov for å effektivisere og redusere energiforbruket med løsningen Invite. Med den skal det bli enklere å tildele digitale nøkler og mulig å fjernstyre låser, varme og andre komponenter fra kontrollpanelet. I tillegg får utleier varslinger ved uønskede hendelser i utleieboligene.

  Sparer tid, strøm og miljøet

  - Vi ønsker å designe et økosystem som forenkler interaksjonen mellom leietaker og utleier. Teknologien vil frigjøre ressurser og gi leietaker en mer fleksibel leieprosess, sier daglig leder i Intin, Hugo Mølmesdal.

  Løsningen er laget for proffmarkedet og spesielt godt egnet for utleiere med avstand mellom og til sine utleieobjekter, som for eksempel hytter, rorbuer og leiligheter. Systemet gir utleier full oversikt og status over alle utleieenheter, og han kan gjøre justeringer i kontrollpanelet. Totalt sett spares både tid, strøm og miljøet.

  - Å ta i bruk ny teknologi kan være avgjørende for reiselivsaktører som ønsker god fart i bærekraftarbeidet. Intins løsning er et eksempel på hvordan leieforholdet kan organiseres mer effektivt og bærekraftig enn i dag, sier Rune Henjesand, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge Vestland.​

   

  Et bærekraftig reiseliv

  Bærekraft er noe reiselivsnæringen både i Norge og internasjonalt prioriterer høyt. Ulike sertifiseringsordninger og merkeordninger, som Innovasjon Norges Merket for bærekraftig reisemål, gjør at reiselivsnæringen får systematisert arbeidet med bærekraft.

  - Merkeordningen retter seg mot reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig utvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping. Innovasjon og ny teknologi er viktige elementer for å forbedre reiselivets evne til å lykkes med bærekraftarbeidet, sier Ingunn Sørnes, fagansvarlig for bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge.

  Internasjonalt vekstpotensial

  Intin tok kontakt med Innovasjon Norge Vestland høsten 2019. Deretter fulgte samtaler og søknader som blant annet resulterte i et ekstraordinært innovasjonstilskudd på nesten 3,5 millioner kroner i 2020.

  - Det er krevende å finansiere et så ambisiøst prosjekt, men med ordningene fra Innovasjon Norge som grunnlag, klarte vi å løse ut kapital fra investorer og lån fra banken vår. Tilskuddet var avgjørende for å få til denne finansieringspakken, understreker Mølmesdal.

  Innovasjon Norge har støttet prosjektet med flere rådgivnings- og finansieringstjenester. I vurderingen er det vektlagt at løsningen kan eksporteres og tas i bruk av utleie- og reiselivsbransjen i utlandet også.

  -  Om ikke lenge begynner vi å installere førsteversjon av programvaren hos kunder. Deretter skal vi videreutvikle løsningen med flere funksjoner som vi vet markedet etterspør. Vi er også i gang med å oppskalere bedriften med tanke på vekst og lansering i nye markeder som Sverige og Danmark, forteller Mølmesdal.

   

  Intin
  Førde