Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Skaper supergjødsel av søppel

  ""
  Terje Helmersen, daglig leder i Jordpro AS, håper «supergjødselet» de produserer kan være med på å endre europeisk jordbruksindustri.Tom Fisk/Pexels

  Jordpro tar i bruk avfall fra butikker, restauranter, fiskeoppdrett og annen biomasse for å lage organisk gjødsel av høy kvalitet. Med midler fra Innovasjon Norge vil de nå skape endring i europeisk jordbruksindustri.

  Kundeansvarlig hos Innovasjon Norge, Torill Margrete Mevik, har fulgt reisen til Jordpro og er imponert over løsningen de har utviklet.

  ‒ Jordpro kombinerer kjent teknologi på nye måter for å finne løsninger på flere ulike samfunnsutfordringer. Potensialet er voldsomt stort, så den største spenningen knytter seg til i hvilken grad de får markedsaksept for sine produkter, forteller Mevik.

  Fra søppel til bærekraftig gjødsel

  På Tiller i Trondheim bygges det nå ut et anlegg for å produsere gjødsel av avfall fra næringsvirksomhet. Det som tidligere ville blitt søppel, skal nå bli organisk gjødsel med høyere kvalitet enn dagens kunstgjødsel. Daglig leder Terje Helmersen forklarer hvordan.

  ‒ I dag er vanlig praksis å bruke kunstgjødsel og husdyrgjødsel. Førstnevnte krever svært mye energi å produsere, mens sistnevnte har helt uakseptable tap av næringsstoffer. Vår metode adresserer begge disse problemstillingene, sier Helmersen og utdyper:  

  ‒ Vi har funnet en ny måte å gjenvinne nitrogenet i avfallet på. Det reduserer utslippene som kommer fra gjødselproduksjon, samtidig som vi får et bedre produkt.

  La grunnlaget med forskning

  Produksjonsanlegget har et budsjett på 30 millioner kroner, hvorav 12 millioner har kommet fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning. I tillegg har Jordpro mottatt støtte til flere mindre forskningsprosjekter, som Helmersen mener la grunnlaget for løsningen de i dag sitter på.

  ‒ Uten Innovasjon Norge hadde ikke prosjektet blitt realisert. De er en god sparringpartner som tør å stille kritiske spørsmål – samtidig som de har tro på det vi gjør, forteller gründeren.

  Bedriften har også samarbeidet med blant annet NTNU og SINTEF i Trondheim.

  Vil produsere i storskala

  Jordpro består i dag av fire ansatte og anlegget skal etter planen stå klart i 2020. Helmersen har ikke beskjedne ambisjoner - han mener teknologien har potensial til å endre hele jordbruksindustrien.

  ‒ Vi har stor tro på at vår løsning vil være et godt alternativ i Norge, samtidig som vi ser store muligheter ute i Europa. Nye krav fra EU har ført til et skrikende behov for bedre avfallsbehandling, og globalt er det stor etterspørsel etter bærekraftig gjødsel. Vi ønsker derfor å få til en rask internasjonal vekst så fort vi har fått på plass en metode for storskalaproduksjon, konstaterer Helmersen.

  Jordpro
  Trondheim