Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Markedsføring uten bruk av persondata

  ""
  Unsplash

  Det er strenge regler for markedsføring mot enkeltpersoner. Kobler tilbyr en digital løsning som er helt uavhengig av persondata.

  Annonsering direkte mot forbrukere har i stadig større grad benyttet seg av persondata. Lister med informasjon har blitt kjøpt og delt, og det har etter hvert gått sterkt utover personvernhensyn. I 2018 kom EUs personvernforordning General Data Protection Regulation (GDPR) for å bedre enkeltpersoners mulighet for å kontrollere opplysninger registrert om dem selv.

  Gir bedre resultater

  I kjølvannet av GDPR intensiverte Kobler utviklingsarbeidet med kontekstuell markedsføring, som betyr at potensielle kunder ser annonser som er knyttet til artikler han eller hun viser interesse for. Det kan for eksempel være en reklame for fjellstøvler på en artikkelside om skilting av stier. Bedriften har dokumentert at å markedsføre på denne måten gir høyere klikkrate, konverteringsprosent og effekt fordi leseren er mer oppmerksom.

  – Vårt mål er å skape et bærekraftig annonsemarked, der annonsørene ikke bryter med lesernes personvern. Vi har sett at mange virksomheter sliter å holde seg innenfor reglene, sier daglig leder i Kobler, Erik Bugge, og legger til at de har en bred kundegruppe. Den består av alt fra store finansinstitusjoner, banker og industrikonsern til små oppstartselskaper.

  Markedsføring har lenge og i stor grad basert seg på å bygge personprofiler.

  – Når prisen per annonsevisning har gått opp, har annonseselgere vært opptatt av å vise kundene sine effekten av annonsene. Dette har ført til at man har gått tettere innpå forbrukerne og trådd over rettighetene deres, sier Bugge.

  Tiltrakk seg investorer

  Kobler, som ble stiftet i 1999, forteller at hjelpen fra Innovasjon Norge har vært essensiell for utviklingen de har hatt. I 2020 fikk selskapet blant annet 6,1 millioner kroner i tilskudd og lån.

  - Uten Innovasjon Norges støtte ville det ha vært mye vanskeligere å tiltrekke seg investorer. I tillegg har det betydd enormt for utviklingen av tjenestene og plattformen, sier Bugge.

   

   

  Finansieringsrådgiver Eirik Henriksen i Innovasjon Norge Oslo Viken understreker at dette er en fremtidsrettet løsning med gedigent potensial.   

  - Markedet for digital annonsering er kolossalt, og domineres av Google og delvis Facebook, som leverer annonseprodukter basert på innsamlede persondata. Kobler kan levere et reelt alternativ til annonsørene. Med dyktige folk, spennende skalerbar teknologi og et økende marked, har vi store forhåpninger til at bedriften vil vokse og ta markedsandeler i fremtiden, sier han.

  Erobre Europa

  I dag har teknologibedriften 350 kunder i Norge og Sverige, og ønsker å etablere seg i Tyskland og Frankrike til neste år. De har fått hjelp av Innovasjon Norges kontor i Hamburg til å identifisere mulige samarbeidspartnere, og det kan bli aktuelt å kontakte flere utekontorer. Ulikheter i regelverket i de forskjellige landene ser de på som muligheter snarere enn utfordringer.

  - Kontinuerlig produktutvikling og automatisering vil stå helt sentralt for å klare å ta en ledende posisjon i Europa og opprettholde god konkurranseevne. Den teknologiske utviklingen går fort, og det er mange om beinet. Markedet er estimert til å være verdt 50 milliarder euro innen 3-5 år, opplyser Bugge.

   

   

  Kobler
  Oslo