Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Utvikler skredsøkeutstyr til drone

  ""
  Sigfinn Andersen

  Å bruke droner til skredsøk kan effektivisere redningsarbeidet og redusere kostnader. Laviair utvikler en løsning.

  I store skred er det ofte utfordrende og tidkrevende for søkegrupper å lokalisere personer som er tatt. Det er vanlig å bruke et redningshelikopter til å gjennomføre det første grovsøket. Laviair tester en annen og mer effektiv løsning.

  Bodø-bedriften har utviklet en skredsøker som kan monteres på en standard drone. Oppkoblingen er svært enkel, og man er klare til å fly i løpet av sekunder. Skredsøkeren sender gps-posisjon, høyde og treffdata til en håndholdt enhet. Treff indikeres dessuten ved lydfrekvens.

  - På denne måten kan skredområder gjennomsøkes raskt med høy nøyaktighet, letemannskaper slipper å bevege seg inn i farlige områder og helikoptre frigjøres til andre oppgaver, sier Anne Lise Øiesvold, daglig leder i Laviair.

  Pilot og testing i markedet

  Prosjektet begynte med at Magnus Skogmo, pilot i luftambulansen og dronepilot i Fly Lavt, hadde ideen og lagde en fungerende prototype på løsningen sammen med en kollega. Duoen samlet et team av ingeniører og fikk bistand av industridesignere til å gjennomføre en markedsavklaringsfase.

  De kartla dagens brukerreise og fikk god innsikt i redningstjenestens mange utfordringer og behov. Videre demonstrerte de prototypen. Mottakelsen var god, og de bestemte seg for å etablere selskapet Laviair for å ta produktet ut i markedet. Løsningen ble pilottestet av Tromsø og Lyngen Røde kors i første halvdel av 2020.

   

  Innovasjon Norges støtte er essensiell

  Innovasjon Norge har støttet prosjektet med tilskudd i etableringsfasen.

  - Prosjektet holder høy kvalitet og er godt planlagt, og løsningen er spennende og har et internasjonalt potensial. Gründerne har vært flinke til å samle den riktige kompetansen, og de har skapt seg et solid nettverk for å få utviklet løsningen i samarbeid med norske redningsetater, forteller Marius Fagerli, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge Nordland.

  ­­– Tilskuddet hadde alt å si for at vi kom fort i gang med neste steg i utviklingen. Det ga oss tryggheten til å lage et godt pilotprodukt før vi nå går ut i markedet og henter inn mer kapital, understreker Øiesvold.

  Produktet er nå i detaljeringsfase, der de sørger for å få et stabilt produkt med høy range. Deretter gjør de seg klare for lansering.

  - Vi vil i første omgang rette oss mot den profesjonelle redningstjenesten i Norge og Europa. Vi ser imidlertid et stort potensial utenfor disse gruppene, sier Øiesvold.

   

  Laviair
  Bodø