Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Behandler livsstilssykdommer med ny helseplattform

  ""
  Gründerne bak Lifeness, Maria Arlén Larsen og Solvor Øverlien Magi, tester den digitale plattformen som skal hjelpe pasienter med å endre livsstil.Michael McQuaid

  Med Innovasjon Norge på laget har Lifeness utviklet en digital, medisinsk plattform som skal fremme god helse hos dem som sliter med fedme eller livsstilssykdommer.

  Antallet overvektige øker både blant barn og voksne, men varige livsstilsendringer er vanskelig. Systematisk oppfølging av pasientene er avgjørende for å lykkes, men helseforetakene har store utfordringer med å gi optimal, individuell og kvalitetssikret veiledning underveis. Nå mener Lifeness at de har svaret.

  – Det er viktigere enn noen gang med gode helsetjenester som setter brukerne i fokus. Med vår nye helseplattform kan pasienter og helsepersonell kommunisere sikkert på nett og mobil, slik at hver enkelt får tett og individuell veiledning når de skal endre livsstil, forklarer gründerne Maria Arlén Larsen og Solvor Øverlien Magi.

  Helseplattformen er bygd på prinsipper fra vitenskapelig forskning, kombinert med brukermedvirkning og moderne teknologi. Fordi løsningen kan brukes når og hvor som helst, er den svært kostnadseffektiv i forhold til dagens behandling og oppfølging.

  Stort potensial

  Inger Elisabeth Haug, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Arktis, mener Lifeness har stort potensial - både nasjonalt og globalt - så fremt løsningen gir resultater og er enkel å bruke.

  – Dette er et helt nytt verktøy i helsesektoren, og det er betydelig risiko forbundet med det, spesielt fordi det dreier seg om teknologi. Innovasjon Norges rolle er å senke risikoen for gründere og bidra med viktig kapital og rådgivning underveis. Vi har stor tro på at Lifeness vil lykkes med skalering og vekst fremover, sier hun.

  Lifeness har så langt mottatt støtte gjennom blant annet markedsavklaringsmidler, kommersialiseringstilskudd og innovasjonskontrakt.

  – Innovasjon Norge har gjort det mulig å gjennomføre prosjektene og tilpasse plattformen i tett dialog med pasienter og samarbeidspartnere. De har vært en uvurderlig bidragsyter og sparringspartner gjennom hele prosessen, sier Øverlien Magi.

  Fem ganger bedre effekt av behandling

  Med midlene fra Innovasjon Norge har bedriften nå begynt å teste produktet på reelle kunder, blant annet Skibotn Helse og Rehabilitering (tidligere Landsforeningen for hjerte og lungesyke, LHL) og Unicare Friskvern.

  – Vi har et godt og nært samarbeid med begge klinikkene, og de har bidratt med gode ideer og verdifulle innspill. I kombinasjon med fokusgrupper og testing har vi nå på plass en enda bedre, og ikke minst mer brukervennlig plattform, sier Øverlien Magi.

  En vitenskapelig pilotstudie fra Universitetet i Tromsø viser så langt at pasienter med livsstilsykdommer, som fikk oppfølging via Lifeness, fikk fem ganger bedre effekt av behandlingen sammenlignet med ordinær oppfølging. Også Skibotn Helse og Rehabilitering er godt fornøyde og ønsker å være med som kunde videre.

  Sterkt tverrfaglig samarbeid

  Lifeness ble opprettet i 2018 og består av et team på syv personer innen utvikling og kundeservice. I tillegg har de flere eksterne rådgivere innen forretningsutvikling, psykologi, fysioterapi og ernæring. Et bredt tverrfaglig samarbeid, både internt og med pilotkundene, gjør Lifeness godt rigget for vekst.

  – I dag finnes det ingen medisinsk, digital løsning som er spesielt rettet mot behandling av fedme og livsstilssykdommer, og det er dette behovet Lifeness skal dekke, forklarer Øverlien Magi.

  Sikter seg inn på det globale markedet

  Våren 2020 lanserte Lifeness en ny versjon av plattformen, og de er spent på å se utviklingen fremover.

  – Nå arbeider vi med å skreddersy løsningen tettere opp mot ulike brukergrupper, slik at helsepersonell kan hjelpe enda flere. Med en tredelt bunnlinje med fokus på økonomisk, sosial og miljømessig gevinst, har Lifeness ambisjoner om å nå nye markeder globalt, understreker gründerne.

  Lifeness
  Storfjord