Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Samarbeid mot sjøforurensing

  ""
  Bjørn Eide

  Virksomhetene i Marine Recycling Cluster lager løsninger for et renere hav. Samarbeidet ble til gjennom Innovasjon Norges Bedriftsnettverk, og i fjor ble de en del av det nasjonale klyngeprogrammet.

  Forsøpling i havet er en global samfunnsutfordring. Det viste blant annet årets tv-aksjon, som gikk til arbeidet for å bekjempe plast i havet. Klyngen Marine Recycling Cluster ble startet som et bedriftsnettverk i Vesterålen og Lofoten i 2016, og består i dag av 25 bedrifter fra hele landet. Klyngen utvikler produkter og tjenester for å effektivisere marin opprydding og forebygge forsøpling i havet.

  - Eksport av løsninger for et renere hav er virkelig et stort mulighetsområde. Vi er glade for å kunne bidra med finansiering til klyngen, samt gi finansiering, kunnskap og nettverk til de enkelte bedriftene i ulike utviklingsprosjekter, sier Monica Ahyee, direktør i Innovasjon Norge Nordland.

   

  Hjelp fra Innovasjon Norge i Indonesia

  Marine Recycling Cluster sin hovedambisjon er å utvikle praktiske løsninger for renere hav og strender, og de jobber med hele verdikjeden for å oppnå dette – fra å kartlegge havområder og havstrømmer til å utvikle nye produkter av havavfallet.

  - Vår rolle som klynge er å forsterke og effektivisere arbeidet for å stoppe plastforurensingen. Vi bidrar i kampen mot dette enorme plastmonsteret gjennom å utvikle bedre teknologi og metoder. Det kan være effektiv kartlegging, oppsamling og bearbeiding av marint plastavfall, sier klyngeleder Børge Bentsen.

  Klyngen støtter medlemsbedriftene i samarbeidet og innovasjonsarbeidet som blant annet går ut på å utvikle kartleggingsverktøy som bruker både satellittbilder, droner, havstrømsdata og feltdata. Et annet eksempel er oppsamling av flytende avfall i sjø gjennom bruk av en spesiallaget trål, eller småskala pyrolyseanlegg som kan utnytte plastavfall til ulike anvendelser.

  I samarbeid med Innovasjon Norges kontor i Indonesia har klyngen kartlagt behovene for å oppnå renere hav og elvemunninger, og de deltok i eksportprogrammet Global Growth som omhandlet marin plastforurensing i 2018-2019.

  - Støtten fra Innovasjon Norge har vært avgjørende for oss både i Norge og i Indonesia. Finansieringen har gjort det mulig å holde et høyt aktivitetsnivå på samarbeidet og innovasjon. I Indonesia har vi vært helt avhengig av Innovasjon Norges gode kontakter, lokale nettverk og samfunnskompetanse, forteller Bentsen.

  Bedriftsnettverk og klyngeprogram

  Det hele begynte med Terje Olav Hansen på Fiskebøl tok kontakt med Salt Lofoten, en kompetansebedrift på marin biologi som holder til i Svolvær. Sammen arrangerte de et møte med Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune, der de inviterte med en gruppe bedrifter som hadde bakgrunn fra oljevern. Under et møte ble det enighet om å opprette et bedriftsnettverk som skulle jobbe med marin forsøpling, og som skulle administreres av Egga Utvikling. Nettverket ble senere med i Innovasjon Norges klyngeprogram.

  - Pågangsmotet og samlet erfaring med teknologiske løsninger for havnæringer, har vært avgjørende for å lykkes. Det er spennende bedrifter i klyngen som utfyller hverandre godt. Vi forventer eksportorienterte prosjekter og utviklingsløp fremover, forteller Ahyee.

  Marine Recycling Cluster ble tatt inn i nasjonale klyngeprogrammet, Norwegian Innovation Clusters, i 2019. Programmet skal styrke den enkelte bedrifts innovasjonsevne gjennom samarbeid, og klyngene får finansiell og faglig støtte for å bidra til økt omstilling og vekst.

   

  Marine Recycling Cluster
  Lofoten og Vesterålen