Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Digitalt kompetanseløft fra klyngemiljø

  ""
  Kompetansen som Maritech har fått gjennom Omstillingsmotor hjelper dem i det videre arbeidet med å digitalisere sjømatindustrien.Zbigniew "Ziggi" Wantuch

  Et digitalt kompetanseløft gjennom Innovasjon Norges Omstillingsmotor hjalp Maritech Systems med å flytte verdensledende softwareløsninger for salg og sporing av fisk opp i skyen.

  Maritech Systems utvikler og leverer digitale løsninger for kontroll, sporing og digitalisering i sjømatindustrien. 70 prosent av Norges sjømateksport går gjennom deres datasystemer, og de er en anerkjent partner for flere av de største selskapene i det globale markedet.

  Fikk tiltrengt markedsforståelse

  Tidligere ble løsningene innen kjøp, salg, lagring, pakking og etikettering levert slik at data ble oppbevart hos virksomheten selv. Maritech ønsket å flytte dette opp i skyen og fikk hjelp til å sette i gang et digitalt kompetanseløft gjennom Innovasjon Norges Omstillingsmotor - en ordning hvor klyngemiljøer hjelper bedrifter som ikke er med i klyngen med å øke kompetansen innen digitalisering og avansert produksjon.

  – Vi ble en del av et innovasjonsnettverk som ga oss tiltrengt markedsforståelse og innsikt i hvor langt man har kommet innen forretningsanalyse og skyløsninger i andre næringer. Der ligger det store overføringsverdier. Vi fikk bekreftet at det kan være en lang vei fra å ha en smart algoritme til å ha noe man kan selge, sier Oddvar Husby, som leder Maritech Analytics-avdeling.

  Bedriften gjennomførte flere workshops i regi av en innovasjonslab under NCE iKuben i Molde, som er et nasjonalt kompetansesenter for omstilling med fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. Kompetansehevingen har endret hvordan Maritech gjennomfører sine innovasjonsprosjekter, både internt og i samarbeid med kunden. Økt fokus på kundens behov har gitt gode resultater for selskapet.

  Fremtidsrettet kompetanseløft

  - Det er veldig kjekt å se at kompetansen som Maritech har fått gjennom vår Omstillingsmotor, kan forsterke det videre arbeidet deres med å digitalisere sjømatindustrien, sier klyngerådgiver hos Innovasjon Norge Møre og Romsdal, Mari Klokk Leite.

  Maritech har de siste årene fått støtte og rådgivning til ulike prosjekter innen forskning, utvikling og innovasjon (FoUI). De er blant annet i gang med en forstudie, delfinansiert av Innovasjon Norge, som undersøker hvordan digitale løsninger kan gi bedre kontroll og mer effektivitet knyttet til fangst i hvitfisknæringen. Dagens situasjon er at myndighetene ikke har tilstrekkelig kontroll med innrapportering av fangst, noe som representerer en betydelig utfordring i bransjen.

  Internasjonalt teknologimiljø

  Maritech har ekspandert kraftig de siste årene, med en årlig vekstrate på 23 prosent siden 2014. Selskapet har over 100 ansatte, som jobber med sjømat, logistikk og IoT/produksjon, og holder til på et av kontorene i Norge eller utlandet: Averøy, Åndalsnes, Molde, Trondheim, Harstad, Island, Canada, USA og Chile.

  - Helt siden oppstarten har vi jobbet tett sammen med kundene, hatt fokus på hele verdikjeden, kompetansebygging og å ligge langt fremme med hensyn til teknologi. Det blir lagt merke til utad, og vi blir jevnlig kontaktet av dyktige fagpersoner som har lyst til å være med på laget, forteller Marie Gjære Gundersen, markedssjef i Maritech.

  Ambisjonen er videre internasjonal vekst, og selskapet trekker fram Chile, Island og Nord-Amerika som særlig viktige satsingsområder. Innovasjon Norge fungerer som en døråpner.

  - Innovasjon Norge sine utekontorer er gull verdt for mange norske bedrifter som ekspanderer internasjonalt. De bidrar med lokalkunnskap, kulturforståelse og relasjoner, og senker terskelen for å tørre å satse globalt, understreker Odd Arne M. Kristengård, administrerende direktør i Maritech.

  Næringslivsdelegasjon og eksportprogram

  I 2019 var Maritech en del av Innovasjon Norges næringslivsdelegasjon til Chile. Der fikk de sjansen til å delta på feltbesøk, arrangementer og seminarer innen havbruk. Innsikten og tilbakemeldinger under besøket fikk selskapet til å videreutvikle sin virksomhet og ta en beslutning om å etablere eget kontor i landet.

  Enda mer innsikt fikk selskapet ved å delta på Innovasjon Norges globale vekstprogram om det chilenske akvakulturmarkedet. Programmet innebar blant annet to besøk til Chile. Under det første besøket åpnet selskapet sitt kontor der, og i dag er de i dialog med flere mulige kunder og håper å konkretisere noen avtaler i løpet av 2020.