• EN
 • Logg inn
 • Fra hav til sky med digitalt kompetanseløft

  Kompetansen som Maritech har fått gjennom Omstillingsmotor hjelper dem i det videre arbeidet med å digitalisere sjømatindustrien. Zbigniew "Ziggi" Wantuch
  Kompetansen som Maritech har fått gjennom Omstillingsmotor hjelper dem i det videre arbeidet med å digitalisere sjømatindustrien.Zbigniew "Ziggi" Wantuch

  Et digitalt kompetanseløft gjennom Innovasjon Norges Omstillingsmotor hjalp Maritech med å flytte verdensledende softwareløsninger for salg og sporing av fisk opp i skyen.

  Maritech lager programvareløsninger skreddersydd for sjømatindustrien, som gjør det mulig å kontrollere og spore sjømat fra fangst til marked. 70 prosent av Norges sjømateksport – 100 milliarder kroner i 2018 – går gjennom selskapets datasystemer.

  Tradisjonelt har Maritech levert løsninger for kjøp, salg, lager, pakking og etikettering i en såkalt on-premise løsning, der data oppbevares hos virksomheten selv. Men da de skulle flytte tjenesten opp i skyen og forberede seg på videre vekst, hadde de behov for å tenke nytt. Maritech fikk derfor hjelp til å sette i gang et digitalt kompetanseløft gjennom Innovasjon Norges Omstillingsmotor, en ordning hvor klyngemiljøer hjelper bedrifter som ikke er med i klyngen med å øke kompetansen innen digitalisering og avansert produksjon.

  Fikk tiltrengt markedsforståelse

  Maritech ønsket å lære mer om hvordan andre bransjer jobber med analyse. Gjennom programmet gjennomførte bedriften fire workshops i regi av Protomore, en innovasjonslab under NCE iKuben i Molde. NCE iKuben er et nasjonalt kompetansesenter for rask og kontinuerlig omstilling med fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller.

  – Vi ble en del av et innovasjonsnettverk som ga oss tiltrengt markedsforståelse og innsikt i hvor langt man har kommet innen business analytics og skyløsninger i andre næringer. Der ligger det store overføringsverdier. Vi fikk bekreftet at det kan være en lang vei fra å ha en smart algoritme til å ha noe man kan selge, sier Oddvar Husby, som leder Maritechs Analytics-avdeling.

  Maritech er nå godt i gang med et større utviklingsprosjekt, der de har fått tilskudd fra Innovasjon Norge i form av innovasjonskontrakter.

  - Det er veldig kjekt å se at kompetansen som Maritech har fått gjennom Omstillingsmotor, kan forsterke det videre arbeidet deres med å digitalisere sjømatindustrien, sier seniorrådgiver hos Innovasjon Norge, Mari Klokk Leite.

  Internasjonalt teknologimiljø

  I 2018 opprettet Maritech Digital Seafood Innovation Lab, som raskt er blitt et norsk spydspissmiljø for å kombinere sjømattradisjoner med teknologi og kunnskapsrike kunder.

  – Vi har utviklet DigitalSeafood™ (DGS) som er vår skybaserte webløsning skreddersydd for sjømatbransjen. Systemet lar kundene samarbeide med sine leverandører, kunder og tredjeparts logistikksupport gjennom hele verdikjeden. Dette gir kontroll, automatisering og full sporbarhet gjennom en sikker og brukervennlig løsning, som er spesialtilpasset næringen og prosessene de har, forteller administrerende direktør i Maritech Systems, Janne T. Morstøl.

  Hun forklarer at neste skritt er å utvikle maskinlæringsprosesser sammen med kunder, for å forenkle og ytterligere automatisere en industri som fortsatt preges av tungvinte manuelle prosesser.

  - Det ligger mye gull i dataen som kundene våre sitter på, og vi har mange folk som drømmer om å dukke ned i algoritmene sammen med dem, sier hun.

  Næringslivsdelegasjon og eksportprogram

  I 2019 var Maritech Systems en del av Innovasjon Norges næringslivsdelegasjon til Chile. Der fikk de sjansen til å delta på feltbesøk, arrangementer og seminarer innen havbruk. Innsikten og tilbakemeldinger under besøket fikk selskapet til å videreutvikle sin virksomhet og ta en beslutning om å etablere eget kontor i landet.

  Enda mer kunnskap fikk selskapet ved å delta på Innovasjon Norges globale vekstprogram om det chilenske akvakulturmarkedet. Programmet innebar blant annet to besøk til Chile. Under det første besøket åpnet selskapet sitt kontor der, og i dag er de i dialog med flere potensielle kunder og håper å konkretisere noen avtaler i løpet av 2020.

  - Innovasjon Norge har vært en god døråpner, og vi setter stor pris på mulighetene vi har fått gjennom programmet. Vi vil gjerne også trekke frem betydningen av utekontorene, som er gull verdt for mange norske bedrifter som ekspanderer internasjonalt. De bidrar med lokalkunnskap, kulturforståelse og relasjoner, og senker terskelen for å tørre å satse globalt.