Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Intelligent hørselsvern for industrien

  ""
  AF Bygg Oslo er en av pilotkundene til Minuendo. Her tester tømrer Marius Kløften og Trond Vigstad hørselvernet med daglig leder i Minuendo, Stian Aldrin.AF Gruppen

  Med SINTEF-basert teknologi har Minuendo klart å få mer penger enn de søkte om fra EU. De er et eksempel en svært konkurransedyktig bedrift på den europeiske arenaen.

  Med et tilskudd på 10 millioner kroner og et tilbud om 30 millioner kroner i egenkapital, var selskapet et av de første som nådde opp i konkurransen om å både få egenkapital og tilskudd gjennom EUs akseleratorprogram, European Innovation Council Accelerator. Som et forberedende tiltak før vurderingen av ekspertpanelet i Brüssel, hjalp Innovasjon Norge selskapet med å finjustere investorpresentasjonen deres på relevante aspekter.

  – Å ha Innovasjon Norge som sparringspartner og døråpner i pitcheprosessen har vært en uvurderlig hjelp for oss. Vi hadde ikke klart oss så godt i den europeiske konkurransen uten deres hjelp. Den økonomiske støtten vil gjøre det mulig å gjøre produktet klart for lansering på markedet i løpet av 2021, sier administrerende direktør i Minuendo, Stian Aldrin.

  Han leder teamet, som med lang erfaring fra akustikk, hørselsvern og produktutvikling, lager intelligente hørselsvern tiltenkt både forbrukere og profesjonelle, som musikere og arbeidere i byggebransjen. Produktet har fått stor oppmerksomhet internasjonalt.

  Internasjonale planer

  Siden Europa har felles regulering for hørselsvern, er det naturlig for selskapet å starte her. Planen er å satse på Nord-Europa 2022-2023, Sentral- og Sør-Europa 2024-2025 og Øst-Europa i 2026.

  - Det er en stor fordel at forskriftene er like i de ulike landene, og i tillegg ser man en del kulturlikheter i forhold til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, sier Aldrin.

  Ifølge World Health Organisation (WHO) er støy den nest største helsefaren i miljøet etter luftkvalitet. Spesielt i bransjer som bygg og anlegg, olje og gass, gruvebedrift og jernbanearbeid er arbeidere svært utsatt. Det er estimert at 600 millioner mennesker i verden utsettes for støy på arbeidsplassen daglig.

  I sektorer som landbruk, skogbruk, transport, underholdning og forsvaret er også arbeidere utsatt. Fra 2026 kommer Minuendo til å rette fokus mot disse områdene og samtidig satse på geografiske områder som har den høyeste industrielle aktiviteten – som USA, Japan, Sør-Korea, Kina og India.

  Hørselvernet varsler brukeren

  Minuendos produkt for anleggsbransjen har to av Norges største byggefirmaer som pilotkunder: AF-gruppen og Betonmast. Hørselvernet skiller seg fra konkurrerende produkter ved at det er små og enkle ørepropper istedenfor store og isolerende klokker.

  Proppene slipper gjennom kritiske lyder som er viktige å få med seg, samtidig som de skjermer hørselen fra skadelige og høye lyder. Hørselsvernet vil selv varsle brukeren om når man står i fare for å skade hørselen og burde bruke vern. Man vil ikke oppleve at lyder forvrenges eller at man isoleres fra omverdenen.